Zabıta Maaşları Ne Kadar? Nasıl Zabıta Olunur?

Belediyelerde görev yapan ve kamu düzeninin tesis edilmesi adına kapsamlı görevleri bulunan zabıtalar, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu kapsamında değerlendirilirler. Memur olarak görev yapan zabıtalar, memurların sahip oldukları tüm özlük haklarına sahiptirler ve dolayısıyla bu mesleğin icra edilebilmesi için diğer tüm devlet memurluklarında olduğu gibi KPSS sınavına katılım zorunludur. Her yıl çok sayıda açılan zabıtalık kadroları, memur olmak isteyenlerin hayalini süslediği için bu yazımızda zabıta maaşları ve zabıta olmak için gerekenler hakkında bilgi aktaracağız.

Zabıtaların Görevleri Nelerdir?

Zabıtalar görev yaptıkları sınırlar içerisinde kamu düzenini sağlayan devlet memurlarıdır. Tüketicilerin korunması için belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetlerler, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerin denetimini gerçekleştirirler, kamu düzenini bozan yerel ticari faaliyetlerin engellenmesi adına sokak satıcılarının görev yapmasına mani olurlar, gerekli durumlarda ise bu satıcıların cezaya çarptırılması adına bildirimde bulunurlar. Her zabıta görev bölgesi doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmekle sorumlu olup, mesleğinin sunduğu ayrıcalıkları iyi niyet ilkesine göre kullanmalıdır. Halka açık alanları denetleyen, yıkılması gereken yapılar ile ilgili yasal yaptırımların uygulanmasını sağlayan, belediyeye ait taşınır ya da taşınmaz malların güvenliğini koruyan ve yasal olmayan faaliyetlerin engellenmesi amacıyla hareket eden zabıtalar toplum huzurunun yapı taşlarından biridir.

Nasıl Zabıta Olunur?

Zabıta olmak isteyen vatandaşların ilk olarak zabıta olmak için şartlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Türkiye’de zabıta olmak için ön koşul kişilerin KPSS sınavına girmesi ve yeterli puanı almaya hak kazanmasıdır. Belediyeler tarafından açılan zabıta kadroları için başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır ve mülakata çağrılır.

Son yıllarda zabıta maaşları yüksek olduğu için zabıta kadrolarına başvuruların yoğun olduğu bilinmekte bu nedenle net olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’den kaç puan alınması gerektiği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. KPSS ve kurum tarafından düzenlenen mülakattan başarılı olan, 25 yaşını doldurmayan, TC vatandaşı olan, kamu haklarında noksan olmayan, herhangi bir suç nedeniyle hüküm giymeyen, askerliğini tamamlamış olan, en az 1.75 (erkek) – 1.67 (kadın) boy uzunluğuna sahip olan, lise- ön lisans veya lisans mezunu olanlar zabıta olmak için gereken şartları karşılayabilirler.

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Zabıta maaşları oldukça dolgundur denebilir, her meslek gibi kendine has zorlukları bulunan zabıtalık bu nedenle birçok memur olmak isteyen kişinin hayallerini süslemektedir.

Zabıta memuru olarak göreve başlayan kişiler, kıdemleri ve başarıları ile doğru orantılı olarak zabıta komiseri, zabıta amini, zabıta şube müdürü, zabıta müdürü ve zabıta daire başkanı gibi unvanlara terfi alarak yükselebilirler. 2019 yılı zabıta maaşları, göreve yeni başlayanlar için  ortalama 4000 TL olarak açıklanmıştır. Tecrübesi artan ve kıdemi yükselen zabıta memurlarının maaşı ise ortalama 4500 TL olabilmektedir. Lisans veya ön lisans eğitimini tamamlayan zabıtaların maaşlarına eğitim farklı da yansır. Eğitim statüsüne ek olarak; çocuk yardımı, aile yardımı, tazminatlar ve mesai ücretleri gibi değişkenler zabıta maaşlarını etkileyebilir. Görev yapılan şehirlerin ve ilçelerin büyüklüğü de zabıta maaşları üzerinde artışa neden olur. Özellikle zabıta ek mesai ücretleri üzerinde görev bölgelerinin nüfusları önemli değişkenlerdir.

Paylaş.

Yorum Yap