Yatay Geçiş Nedir? Nasıl Yatay Geçiş Yapılır?

Üniversitelerde ön lisans ya da lisans eğitimi almaya hak kazanan ve minimum iki yarıyıl kazandıkları lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin, eş değer diploma programlarına geçiş yapması “yatay geçiş” olarak tanımlanır. Yatay geçiş haklarından yararlanan öğrenciler hem okudukları bölümleri hem okullarını hem de her ikisini birden değiştirme imkanına sahip olurlar.

İlginizi Çekebilir:  Meb Öğrenci Bilgi Sistemi Nasıl Kullanılır?

Yatay Geçiş Türleri

YÖK tarafından düzenlenen yatay geçiş sistemi kapsamında okullarını ya da bölümlerini değiştirmek isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılamaları gerekir. Yatay geçiş sırasında uygulanacak kriterler her üniversitenin kendi senatosu tarafından da belirleneceği için öğrencilerin yatay geçiş yapmak istedikleri okul senatolarının duyurularını takip etmeleri gerekir. YÖK’ün getirdiği koşullara ek olarak adayların not ortalamaları, yatay geçiş kontenjanları, başvuru sayısı ve merkezi yerleştirme puanı gibi dinamikler öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi üzerinde etkilidir.

Az önce de belirtildiği gibi yatay geçiş sistemi öğrencilerin alternatiflerini çoğaltmaktadır. Buna göre öğrenciler aşağıdaki yatay geçiş yöntemlerinden kendilerine uygun olanı tercih edebilirler.

1. Kurum İçi Yatay Geçiş

Kurum içi yatay geçiş, öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, eş değer diploma programlarına geçiş yapmasını sağlayan bir sistemdir. Kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için senatonun açıkladığı kontenjanlar ve kriterler belirleyicidir. 4 senelik programlarda okuyanlar 2. ve 3. yıllarda yatay geçiş başvurusu yapabilir. İkinci öğretime geçiş için kontenjan sınırlaması yoktur, sadece öğrencinin harç farkını yatırması gerekir. Diğer bölümlere örgün öğretim kapsamında geçilecekse senatonun açıkladığı kriterlere uyum sağlanmalıdır. Öğrenci farklı puan türlerinde eş diploma programlarına geçiş yapmak istediğinde üniversite sınavında aldığı merkezi puan belirleyici unsurlardan biridir. Merkezi sınavda alınan puan, geçmek istediği bölümün taban puanından yüksekse bu kriter de karşılanmış olur.

2. Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Öğrenci hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan üniversitelerden  geçiş yapma hakkına sahiptir. Üniversite okuyan öğrenci eş diploma programları arasında farklı eğitim kurumlarına yatay geçiş yapabilir. Yurt içi kurumlar arası geçiş yapabilmek için öğrencinin ilk bir senesini okumuş olması gerekir. Diğer bir kriter ise eğitim görülen bir sene içerisinde alınan tüm derslerin verilmiş olmasıdır. Öğrencinin geçmek istediği bölümde kısmı ya da tamamen yabancı dil eğitimi veriliyorsa öğrencinin yabancı dil yeterliliğini ispat etmesi gerekir. Bu şart üniversite senatoları tarafından belirlenir.

Yurt dışında eğitim alan ve yurt içi kurumlarda eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler yurt dışında tüm derslerini vermemiş olurlarsa ancak taban puanları yeterliyse geçiş hakları saklıdır. Öğrencinin kaydının bulunduğu yurt dışı eğitim kurumunun YÖK tarafından tanınmış olması yatay geçiş için önemli bir kriterdir.

3. Merkezi Puanla Yatay Geçiş

Merkezi Puanla Yatay Geçiş, yatay geçiş sisteminde yer alan bir yöntem olarak algılanabilir. Öğrenci merkezi puanıyla farklı bir bölüme (aynı diploma derecesine sahip olması şartıyla) ya da farklı bir eğitim kurumuna yatay geçiş başvurusu yapabilir. Merkezi puanla yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanları takip etmesi gerekir. Bu geçiş türünde üniversite senatolarının belirleyici bir etkisi bulunmaz. Başarı şartının aranmadığı merkezi puanla yatay geçiş sürecinde öğrencilerin geçişleri üniversiteyi kazandıkları sene aldıkları merkezi sınav puanına göre gerçekleştirilir.

Paylaş.

Yorum Yap