Tüketici Hakem Heyeti İcra Takibi

Tüketici hakem heyeti, tüketiciye yönelik olan uygulamalardan doğacak ve tüketicinin mağdur olmasına neden olacak uyuşmazlıklarda çözüm bulacak kara mercileridir. Tüketici hakem heyeti illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan heyettir. Tüketici hakem heyetleri başvuruları değerlendirir ve karara bağlar. Verilen karar sonrası tüketici hakem heyeti icra takibi başlatır.

Öncelikle tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilmek için söz konusu olan para miktarı 3 bin TL’nin altında ise ilçelerde kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine, 3 bin TL’nin üstünde ise Ticaret Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir. Tabi bu miktar her yıl değişmektedir. Örneğin 2018 yılı için uyuşmazlığın bedeli

*4.570 TL altında ise ilçe tüketici hakem heyetine,

*4.570 TL ile 6.860 TL arasında ise büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyeti’ne,

*6.860 TL’nin altında ise Büyükşehir statüsünde olmayan illerde İl Tüketici Hakem Heyeti’ne,

*6.860 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabilir.

Tüketici hakem heyetine tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini, unvanlarını, iletişim bilgilerini, uyuşmazlık konusu olan mal veya hizmetin satın alındığına dair belgenin ek olduğu dilekçe ile başvuru yapılır.

Tüketici hakem heyeti başvuru en fazla 6 ay içerisinde sonuçlandırır. Verilen karara ise 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Tüketici hakem heyeti icra takibini bu karar sonrasında başlatır. Tüketici hakem heyeti icra takibi kararını haksız bulunan tarafa tebliğ edilir. Mağdur olan taraf icra takibi kararı ile karşı tarafa bildirmesine gerek yoktur.

Tüketici Hakem Heyeti İcra Takibine İtiraz

Tüketici hakem heyeti icra takibi taraflara ibraz edilir. Özellikle haksız bulunan tarafa bu icra takibi ulaştırılır. Peki tüketici hakem heyeti icra takibi kararına itiraz edilemez mi?

Yukarıda belirttiğimiz gibi tüketici hakem heyeti en 6 ay içerisinde başvuru yapılan dilekçeyi karara bağlar. Bu karar taraflara ulaştırılır. Karara en geç 15 gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilmesi gerekmektedir. Eğer 15 gün içerisinde karara itiraz edilmezse tüketici hakem heyeti icra takibi kararına itiraz edilir. Tüketici hakem heyetinin kararına itiraz etmek için kararı veren hakem heyetine tekrar başvuru yapılır.

Tüketici Hakem Heyeti İcra Takibi E-Devlet

Tüketici Hakem Heyeti Kararından Sonra Ne Yapılır?

Tüketici hakem heyeti en fazla 6 ay içerisinde başvuruyu karara bağlar. Karara 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Eğer 15 gün içerisinde karara itiraz edilmez ise karar taraflarca kabul edilmiş sayılır. Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karar mahkeme kararı niteliğindedir. Her iki taraf da özellikle haksız bulunan taraf karara uymak zorundadır. Tüketici hakem heyeti icra takibi kararı verilen taraf icrayı yerine getirmek zorundadır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Sonrası Yapılacaklar

Tüketici hakem heyeti icra takibi kararına uyulmaz ise haklı olan taraf alacakları için icra müdürlüğüne ilamlı icra açılabilir. İcra müdürlüğüne icra takibi için ilamlı icra takibi başlatılır. İcra müdürlüğü ilamlı icrada belirtilen miktarın alınabilmesi için karşı tarafa ödeme emri tebliğ edilir.

İcra müdürlüğünce karşı tarafa ibraz edilen ödeme emrini 7 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Bu karar mahkeme kararı niteliğindedir. Dolayısı ile hükümlü bu kararı yerine getirmek zorundadır.

Bordo bereli nasıl olur, gerekli şartlar nelerdir? Tüm sorularınızın cevaplarını Bordo Bereli Olmak İçin Gerekenler makalemizi inceleyebilirsiniz.

Paylaş.

Yorum Yap