Tapu Taşınmaz Beyanı

Tapu taşınmaz beyanı, üçüncü kişileri bilgilendirmek, uyarmak amacıyla tapu kütüğünde ilgili sütuna yazılan taşınmazın özel hukuki durum ve akibetini gösteren belgedir. Bu bölüm tapu alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tapu kütüğündeki bu şerhler ve beyanlar satışa engel olabilir ve ya alıcıya önemli sorumluluklar yükleyebilir.

Tapu Taşınmaz Beyanı E-Devlet

Tapu kütüğünde belirli şerhler vardır ve bu şerhler eğer ilgili taşınmazın kütüğüne kaydedilmiş ise tapuyu alacak ve ya satacak kişi için hukuki sorumluluklar getirmektedir. Örneğin kütüğe satış vadi şerhi düşülmüş ise; satış sözleşmesi noter tarafından düzenlenir ve istenirse kütüğe şerh edilir. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmez ise bu şerh tapu memurları tarafından terkin olunur.

Bir diğer şerh birleştirmedir. Bitişik olan parseller birleştirilerek tek tapu haline getirilir. Ayırma şerhinde ise tek tapu bir kaç parsele bölünür. Şufa hakkı şerhinde, bir taşınmaz satışa çıkarılıdığında diğer alıcılara göre satın almada öncelik verilmesini belirtmektedir. İpotek şerhi olmuş ve ya ileride olacak borç için taşınmazın rehnini gösteren şerhtir. Ayrıca intifa hakkı, vefa, geçit hakkı, satışa arz şerhi, haciz, ihtiyadi tedbir, davalıdır, ihtiyadi haciz şerhleri tapu kütüğüne kayıt edilen şerhlerin diğerleridir. Yukarıda değindiğimiz gibi bu şerhler hukuki sorumlulukları olan şerhlerdir. Hem alıcı, hem satıcı hem de diğer üçüncü şahıs kişileri etkiler.

 

Tapu Taşınmaz Beyanı Nasıl Yapılır?

Tapu işlemlerimizi Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde gerçekleştiriyoruz. Tapu taşınmaz beyanı vermek için de Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Daha önceden kuruma şahsen başvurarak bu işlem gerçekleştirilirken e-devlet sistemi sayesinde hiç vakit kaybetmeden bir kaç adımda kolaylıkla gerçekleştirilmekte.

E-devlet sistemine giriş yapılarak tapu beyanında bulunulabilir. E-devlet sistemine elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı ve ya e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir. Elektronik imza ile sisteme giriş yapmak isteyenler özel e-imza sertifika sağlayıcılara, mobil imza kullanmak isteyenlerise GSM operatörlerine müracaat etmelidirler. Ayrıca internet bankacılığını kullanarak giriş yapmak isteyenler ise bankaların e-devlet sistemi ile uyumunu kontrol etmelidirler. Bu griş yollarından en kolayı e-devlet şifresidir. E-devlet şifreleri olmayanlar PTT şubelerine müracaat ederek 2 TL karşılığında şifrelerini temin edebilirler.

Tapu Taşınmaz Beyanı E-Devlet

E-devlet sistemine giriş için turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır. Daha sonra sağ üst köşedeki sisteme giriş butonuna tıklanır. Açılan pencere kimlik doğrulama sayfasıdır. Burada ilgili yerlere bilgiler yazılır. Örneğin e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isteyen e-devlet şifresi giriş seçeneğini seçer ve e-devlet şifresinİ, TC kimlik numarasını yazdıktan sonra sisteme giriş yapar. Aynı şekilde e-imza ile giriş yapmak isteyen ise elektronik imza seçeneğini, mobil imza ile giriş yapmak isteyen ise mobil imza seçeneğini seçer ve adımları geçtikten sonra sisteme girişini gerçekleştirir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümü açılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başlığı altında bulunan Tapu Taşınmaz Beyan sekmesine tıklanır. Açılan pencerede ilgili adımlar atılır ve bilgiler verildikten sonra tapu taşınmaz beyanı sisteme kayıt edilir.

 

Tapudaki işlemlerinizden sms ile haberdar olmak isterseniz SMS ile Tapu Bilgisi Alma makalemizi inceleyebilirsiniz.

Paylaş.

Yorum Yap