Sosyolog Maaşları ve Sosyolog Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Sosyoloji alanında eğitim alan ve minimum düzeyde lisans programlarından mezun olan kişiler “sosyolog” olarak görev yapma hakkına sahip olurlar. Farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda iş bulabilme imkanına sahip olan sosyologlar, kamuda memur olarak ya da özel sektörde yönetici pozisyonlarında çalışabilirler.

Toplum bilimi alanında yapılan çalışmaların artması ile birlikte yıldızı yeniden parlayan meslekler arasında yer alan sosyolog mesleği hakkında hazırladığımız  bu yazımızda sosyolog maaşları ve sosyolog olma şartları hakkında detaylı bilgiler aktaracağız.

Sosyolog Nedir? Görevleri Nelerdir?

Sosyolog tanımından önce “sosyoloji ne demek?” sorusunu yanıtlamak istiyoruz. Sosyoloji birçoklarının ifade ettiği üzere toplum bilimi olarak tanımlansa da bu oldukça eksik bir açıklamalıdır. Sosyoloji; insanların toplum yaşamlarını, toplumlarla bireylerin etkileşimlerini inceleyen, bu esnada da metodolojik yönelimleri ve nesnel dayanakları kullanan bir bilimdir. Sosyoloji; evrensel sorunlarla ilgilenir, sistemli ve düzenli bilgileri değerlendirir, yaşanan olaylar arasında neden ve sonuç ilişkisi kurar ve pozitif bir bilim olma özelliği gösterir. Hukuk Sosyolojisi, Göç sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Ahlak Sosyolojisi, Tarih Sosyolojisi gibi alt dallar da Sosyoloji bilimi altında incelenir.

Sosyoloji eğitimini minimum lisans düzeyinde alan kişiler sosyolog olarak görev yapabilirler. Sosyologlar sürekli gelişme prensibini benimseyen, bakış açılarını değiştiren ve olayları farklı şekillerde yorumlayabilen kişilerdir. İnsan faktörünün önem kazanması ile birlikte de sosyolog iş imkanları önlenemez bir yükselişe geçmiştir. Sosyologlar genel anlamda;

  • Sosyal konular hakkında öne sürülen görüşleri test etmek için araştırma projeleri başlatmak, düzenlemek, yürütmek.
  • Araştırma sonuçlarında toplanan verilerin analizini yapmak ve çıkarımlarda bulunmak.
  • Sosyal bilimcilerle işbirliği yaparak toplumsal olayları anlamlandırmak.
  • Yapılan araştırmalar sonuçlarında elde edilen bulguları yayımlamak ve ilgili konularda raporlar hazırlamak.

Sosyolog Olmak İçin Şartlar

Sosyolog olmak isteyenlerin ilk olarak minimum 4 senelik eğitim verilen Sosyoloji bölümünden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir. Sosyoloji biliminin uygulanması ve kişinin sosyolog olarak unvan kazanabilmesi için sahip olması gereken özel niteliklerin olduğu göz ardı edilmemelidir. Sosyoloji bölümünü bitiren, analitik düşünebilen, eleştirel yaklaşım geliştirebilen, var olan problemleri tanımlama ve çözebilme yeteneğine sahip olan, farklı bilimler arasında bağlantı kurabilen kişiler gerçek anlamda sosyolog unvanına hak kazanırlar.

Sosyoloji bölümünden mezun olan sosyologlar yönetim, hizmet, eğitim, insan kaynakları, halkla ilişkiler, ar-ge, akademik, denetim gibi alanlarda çalışabilirler. Yapılan istatistiklere göre sosyologların en çok çalışmayı tercih ettikleri ilk beş sektör şu şekilde sıralanabilir: gıda, ticaret, hizmet, eğitim ve danışmanlık.

Sosyolog Maaşları Ne Kadardır?

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi sosyolog olarak görev yapma hakkına sahip olan kişiler hem kamu sektöründe hem de özel sektörde görev yapabilirler. Dolayısıyla sosyolog maaşları hakkında iki farklı sektör verilerinin de bilinmesi gerekir.

Devlet memuru statüsünde görev yapan sosyologların maaşları minimum 3370 TL olarak açıklanmıştır. İşe yeni başlayan sosyologlar ile en kıdemli olanların maaşları arasında kamuda ciddi bir farklılık olduğu söylenemez. İşe yeni başlayanlar için sosyolog maaşları 3.370 TL iken 25 yıldır kamuda görev yapanların maaşları 3.985 TL civarında kabul edilmektedir.

Özel sektörde ise durum oldukça farklıdır. Birçok sosyoloji mezunu özel şirketlere asgari ücretle veya biraz fazlasıyla giriş yaparlar. Ancak sosyoloji çalışma alanlarının genişliği ve özel şirketlerin sunduğu kariyer olanakları sosyolog maaşlarının kısa sürede hızlı bir ivmeyle artmasını sağlar. Kendini geliştiren, deneyimini arttıran ve kariyerinde ilerleyen sosyologların maaşlarının ortalama 5.000 TL olduğu kabul edilir.

Paylaş.

Yorum Yap