Rapor Parası Nedir? Ne Zaman Verilir?

İş göremezlik ödeneği, meslek faaliyetlerini yerine getirirken yaşanan rahatsızlıklar sonucunda alınan rapora göre ödenen ücrettir. Rapor parası, halk arasında hastalık parası, istirahat parası, geçici iş göremezlik parası olarak bilinmektedir.

Geçici ve sürekli iş göremezlik durumları kanunda tanımlanmıştır. Sürekli iş göremezliği ödeneği, iş kazası ve ya meslek faaliyetlerini yerine getirirken hastalanması, sakatlanması ve ya ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade eder. Geçici iş göremezlik ödemeği ise iş kazası ve ya meslek hastalığı nedeniyle sigortalıya kanunda belirtilen miktarda ödenek verilir.

Rapor Parası Alma ŞartlarıRapor Parası Nedir? Ne Zaman Verilir? E-Devlet

Geçici iş göremezlik ödeneği,

-Sigortalının hastalık sebebiyle iş yapamaz hale geldiyse ve iş göremezlik durumunun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olması şartıyla her gün için,

-Sigortalı kadın personel hamilelik durumunda, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olması şartıyla, doğumdan önce ve sonraki sekiz hafta, çoğul gebelikte doğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 haftalık süre için çalışmadığı her gün için,

-Sigortalı kadın erken doğum yapması durumunda, kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası izin süresine eklenen gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği;

– Sağlık Kurulunun tespitiyle meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

-Sigortalını kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır.

– Sigortalının, sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dâhil prim ve her türlü borçlarının ödendiğinde verilir.

Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Hatalık halinde, yani geçici iş göremezlik raporu alındığında, raporun 3.gününden başlayarak rapor parası alınmaya başlanır. Rapor parası genellikle ayın 8’i ve 14’ü arasında Ziraat Bankasına ve ya PTT şubelerine yatar. Çünkü bu iki kurum SGK ile anlaşmıştır. Dolayısı ile ücretler bu kurumlara başvurulduğunda alınabilir. İş göremezlik ücreti, işe döndükten sonra işleme konulur daha sonra hesaba yatırılır.

Rapor parası günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Günlük kazanç, raporun başlangıç tarihinden önceki üç ayın toplam kazancın bu ayların prim ödeme gün sayısına bölümü ile hesaplanır. Yatılı tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta olan tedavilerde ise 2/3′ ü alınarak rapor gün sayısı ile çarpılır.

Rapor Parası Sorgulama

Rapor paralarının hesaba yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen sigortalılar e-devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirler. Bunun için yapmaları gereken tek şey e-devlet şifresi almak. E-devlet şifresi PTT’den 2 TL karşılığında ve nüfus cüzdanı ibraz edilerek alınır. Şifre temin edildikten sonra turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan sisteme giriş butonuna tıklanır.

Rapor Parası Nedir? Ne Zaman Verilir? E-Devlet

Açılan sayfaya e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası yazılır ve sisteme giriş yapılır. Daha sonra e-hizmetler bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme sekmesine tıklanır. Açılan sayfada bilgiler gözükecektir. Raporunuzu kaydetmenize rağmen gözükmüyorsa ALO 170’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Sigortanızın ödenip ödenmediğini öğrenmek için Sigortam Yatıyor Mu? SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü makalemizi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

 

 

Paylaş.

Yorum Yap