Muvafakatname Nedir, Nereden Alınır?

Kişilerin haklarının korunması için hazırlanan bir belge olma özelliği taşıyan muvafakatname; resmi niteliğe sahip bir belgedir. Bir konu hakkında yeterli bilgiye ve sorumluluğa sahip olunduğunun göstergesi olarak sunulan muvafakatname; noter tarafından hazırlanmaktadır. Farklı alanlarda ve konularda düzenlenebilen muvafakatname; hangi alanlarda kullanılacaksa kullanım alanı noter tarafından belirlenir.

Matbu bir evrak olan ve noter imzası bulunması gereken muvafakatname şekil olarak sorunsuz olmalıdır. Üzerinde mühür bulunmalı, adına düzenlendiği kişisinin ismini ve soy ismini barındırmalı, tarafların ıslak imzasını içermeli, üzerinde tarih bilgisi yer almalı ve okunaklı bir şekilde soru işaretlerine yer vermeden hazırlanmalıdır. Muvafakatname aynı zamanda bir garanti belgesi niteliği taşıdığı için bilgiler kesin anlam ifade etmelidir.

Muvafakatname Nasıl Yazılır?

Bir işlem ya da konu hakkında bir kişi tarafından izin alınması gerekmesi halinde o kişinin o izni verdiğinin resmi göstergesi olarak yorumlanan muvafakatname yazılırken şekil şartlarına uyum sağlanması gerekir. Muvafakatnamenin türüne göre belgede olması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir. Şeklen kusursuz bir muvafakatname belgesinde izni alınan kişinin isminin ve soy isminin bulunması, verilen hakların tam yazılması, anlaşmanın taraflarının yer bulması ve izin süresinin belli olması gerekir.

Hangi Kurumlar Muvafakatname Düzenler?

Genel olarak muvafakatname noterler ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Zaman zaman muvafakatnameler kurumlar tarafından da hazırlanabilir. Muvafakatnamelerin noterli olması gerekirse bu kararı kurumlar verecektir. Noter onaylı muvafakatname talep edilmesi halinde kurumlar bu isteklerini belirtmeleri gerekir.

Muvafakatname Hangi Durumlarda Gerekli Olur?

Muvafakatname farklı durumlarda gereklilik haline gelebilir. Örneğin evli olan çiftlerden biri aile olarak yaşadıkları evi satmak istediklerinde eşinden izin alması gerekir, bunun göstergesi ise muvafakatname almaktır.

18 yaşından küçüklerin spor kulüplerinde spor faaliyetlerini yürütmek için de muvafakatname gerekir. Çiftlerin boşanması halinde çocukları için pasaport alınması gerektiğinde de muvafakatname istenir. Çocukların güvenliği ve yurt dışına izinsiz çıkarılmasını engelleyen bu uygulama sayesinde hem çocukların hem de ebeveynlerin hakları korunmuş olur.

Muvafakatname aynı zamanda işyerleri tarafından çalışanlara da imzalatılabilir. İşçilerin imzaladıkları ve adlarına düzenlenen bu belgelerin içeriklerine dikkat etmeleri gerekir. Fazla çalışma muvafakatnameleri çalışanlar ve işverenler arasında zaman zaman sorunların çıkmasına neden olabilmektedir. Karşılıklı hakların korunmasına yönelik hazırlanan bu belge tarafların haklarının korunması amacıyla hazırlanmalı, hak kayıplarının oluşumuna neden olmamalıdır.

Muvafakatname Türleri Nelerdir?

  • Reşit Olmayan Kişilerin Noter İşlemleri Yapabilmesi İçin:
    Taşınır ya da taşınmaz malların satış işlemlerinde taraflardan biri reşit değilse muvafakatname hazırlanması gerekir. Reşit olmayan bireylerin yanlış kararlar vermesinin ve hak kayıplarının önlenmesi adına önemli bir gereksinim olan muvafakatnameler olmadığında satış ya da devir işlemleri hukuken geçerli olmaz.
  • Spor Kulüplerinde Spor Yapacak Gençler için Muvafakatnameler:
    Spor yapan gençler reşit olmadıkları takdirde spor kulüplerinde sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için ebeveynleri tarafından muvafakatname verilmesi gerekir. Bu belge ile gençler spor müsabakalarına katılabilir ve spor müsabakaları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yolculuklarına çıkabilir.
  • Pasaport İşlemleri için Muvafakatnameler:
    Az önce de belirtildiği gibi boşanma sonrası çocukların yurt dışına gezi amaçlı çıkması bireyler arasında sorunların çıkmasına neden olabilir. Velayete sahip olsun olmasın ebeveynler çocukları ile yurt dışına çıkacaklarsa diğer eşten muvafakatname almaları gerekir.

Muvafakatname örneğini indirmek için tıklayınız.

Paylaş.

Yorum Yap