KPSS A Grubu

Memur olmak isteyen yüzbinlerce adayın en çok merak ettiği konulardan biri da KPSS A grubu olarak ön plana çıkar. KPSS B grubundan farklı olarak yalnızca lisans mezunu olanların girebildiği KPSS A sınavı, KPSS A grubu kadrolara girmek için ön koşuldur.

Kariyer kadroları olarak da bilinen KPSS A grubu ile ilgili merak ettiğiniz tüm yanıtlar sizleri bekliyor.

KPSS A Grubu Nedir?

Bilindiği üzere kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar B grubu kadrolar ve A grubu kadrolar olarak iki temel kategoride sınıflandırılır.

KPSS A grubu, KPSS A grubu meslekleri ifade etmek için kullanılan genel bir terim olarak düşünülebilir. Müfettiş, uzman denetmen, kontrolör ve kaymakamlık kadroları gibi yüksek nitelik isteyen memurluklara girmek isteyenler  KPSS A grubu sınavını başarıyla tamamlamalıdır. Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar, bağımsız genel müdürlükler vb. kadrolara yerleşilmesi için girilmesi gereken KPSS A grubu testleri atanabilmek için tek kriter de değildir. KPSS A grubu kadroların özel dinamikleri vardır, KPSS A grubu memur alımı yapan kurumlar kendi iç işleyişlerine göre kendilerine özel yarışmalar düzenleyebilirler. Diğer bir deyişle adayların KPSS A grubu puanları bu kadrolara girebilecek yarışmalara katılım sürecinde ve ortalama hesaplanmasında ayırt edici öneme sahiptir.

KPSS A Grubu Dersleri Nelerdir?

KPSS A Grubu dersleri şu şekilde sayılabilir; Muhasebe, Hukuk, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler. KPSS A grubu dersleri için, ders bazında 40 soru sorulur ve öğrencilere 40 soruyu yanıtlamak için toplamda 50 dakika zaman tanınır.

KPSS A Grubu Konuları

KPSS A grubu dersleri kapsamında soru sorulacak konular bellidir. Buna göre KPSS A grubu konuları ders bazında şu şekildedir;

  • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku
  • İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat, Para ve Banka, İktisadi Düşünceler Tarihi, Türkiye Ekonomisi, Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası İktisat.
  • Maliye: Maliye Teorisi, Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Borçlanma, Bütçe, Maliye Politikası, Vergi Hukuku
  • İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim
  • Muhasebe: Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik, İhtisas Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi
  • Çalışma ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Psikolojisi ve Sosyolojisi
  • İstatistik: Olasılık ve Stokastik Süreçler, Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması, Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımız ve Varyans Analizi, Örnekleme, Regresyon Analizi
  • Ekonometri: Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler, Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı, İkili Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler, Öngörü, Kısmi Regresyon ve Korelasyon, Farklı Yayılım, Çoklu Doğrusal Bağlantı, Model Tanımlama ve Hataları,

Eşanlı Denklem Sistemleri, Zaman Serisi Modellemesi  ve Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller

  • Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa, Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Sosyoloji, Türk Siyasi Hayatı
  • Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

KPSS A Grubu Atama Puanları

Kariyer kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları iki farklı şekilde atanabilir. Merkezi atama ve kurum sınavlarından alınan puanlara göre yapılan atamalar ile memur kadrolarına yerleşmek mümkündür. KPSS A grubu atama puanları kurum özelinde değişebilir. Çoğunlukla A grubu kadrolarına girebilmek için adayların ilgili puan türünden en az 80 almaları gerekir. (En net bilgi ÖSYM internet sitesinden alınabilir.)

KPSS sınavına girecek öğrenciler geçmiş dönem atama puanlarına bakarak internet üzerinden KPSS A Grubu puan hesaplama modülleri kullanıp aşağı yukarı kaç soru yapmaları gerektiği ile ilgili fikir sahibi olabilirler.

Paylaş.

Yorum Yap