İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküsü Nereden Alınır?

Şirketlerin, kurumların ya da kuruluşların yasal ve bürokratik işlemler yapabilmesi için olmazsa olmaz belgeler arasında yer alan imza sirküsü hakkında bu yazımızda tüm soruları yanıtlayacağız. “İmza sirküsü nedir?”, “İmza sirküsü nereden alınır?”, “İmza beyannamesi nedir?” gibi en temel soruların cevapları sizleri bekliyor…

İmza Sirküsü Ne Demek?

Tüzel kişiler ile ilgili belgelerde sahtecilik yapılmasının veya sahte imza kullanılması gibi sorunların engellenmesi amacı ile noter tarafından onaylanan resmi evraklar imza sirküleri olarak adlandırılır.

İmza sirküleri, ilgili kurum ya da kuruluş adına işlem yapma konusunda kimlerin yetkilendirildiğini ortaya koyan resmi bir evrak niteliği taşır. İmza sirkülerinin resmi nitelik kazanabilmesi için belgede tüzen kişinin unvanının, faaliyet adresinin ve ticaret sicil no bilgilerinin bulunması gerekir. Ancak sadece tüzel kişinin bilgileri imza sirküleri için yeterli değildir, kurumu ilgilendiren işlemlerin yapılmasında yetkili olan kişinin hangi konularda temsil hakkı olduğu, çalıştığı pozisyon, yetkileri, kimlik bilgileri ve imza örnekleri de imza sirküsü üzerinde yer almalıdır. Tüm bilgilerin eksiksiz olması halinde noter onaylama işlemi gerçekleştiğinde imza sirküsü resmiyet kazanır.

Noter kanalıyla alınan imza sirküsü üzerinde şirketlerin kaşesi ve imza sirküleri ile yetkilendirilen kişilerin ıslak  imzası bulunur. Son olarak imza sirküsü ile imza beyannamesinin aynı belgeler olmadığının da bilinmesi gerekir.

“İmza sirküleri nedir?” tanımı yaparken karşımıza çıkan iki ayrı kavram hakkında da bilgi aktarmak istiyoruz.

Tüzel Ne Demek? Tüzel Kişi Nedir?

Belirli bir amaç ile kurulan, bireylerden bağımsız bir hukuki kişiliğe sahip olan; tıpkı bireyler gibi hakları bulunan, varlıklara ya da borçlara sahip olabilen kişi veya mal toplulukları tüzel kişi olarak adlandırılır. Limited şirketler, anonim şirketler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, spor kulüpleri ve siyasi partiler tüzel kişiliğe sahip topluluklardır.

Islak İmza Nedir?

En basit tanımıyla ıslak imza, orijinal belge üzerine ilgili tarafından atılan imza olarak tanımlanabilir.

İmza sirküleri az önce de belirttiğimiz gibi tüzel kişiliğe sahip topluluklar ile ilgili işlemlerde sahtecilik oluşmaması adına alınan bir tedbirdir. Peki ya imza sirküleri ile sürekli karıştırılan imza beyannamesi?

İmza Beyannamesi Nedir?

İmza beyannamesi; noterlerden belirli bir ücret karşılığında alınan; şirket kurulurken mutlaka temin edilmesi gereken bir belgedir. İmza beyannamesi zorunluluğu şirket kurulduktan sonra meydana gelebilecek dolandırıcılıkları önleme amacına hizmet eder. İmza beyannamesi yalnızca GERÇEK kişilere verilir. Bu açıdan yaklaşıldığında imza sirküsü ile imza beyannamesi aynı belgeler olmadığı net bir şekilde anlaşılabilir. İmza sirküsü az önce de belirttiğimiz gibi tüzel kişiler; imza beyannamesi ise gerçek kişiler tarafından çıkarılır.

İmza Sirküleri Nereden Alınır?

İmza sirküleri herhangi bir noter aracılığı ile hazırlatılabilen bir belgedir. Noterde yapılan tüm işlemler gibi imza sirküleri için de bir ücret ödenmesi gerekir. İmza sirküleri çıkarma talebinin gerçekleşebilmesi için imza sirkülerinde tüzel kişi ile ilgili işlemlerin yapılması adına yetkilendirilecek kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi, sirkülere konu olan kurumun vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi gereklidir.

Siz de imza sirküsü hakkında daha somut bilgiler elde etmek için imza sirküsü örneği, imza sirküleri örneği gibi anahtar kelimeleri kullanarak internet üzerinden örneklere erişebilirsiniz. Aynı zamanda imza beyannamesi örneği de indirerek iki belge arasındaki farkı daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Paylaş.

Yorum Yap