GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-DİLEKÇE

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-DİLEKÇE

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-DİLEKÇE Konusu Hakkında: Günümüzde gerek sanal ortamda gerekse reel hayatta yapılan alışverişte birçok olumsuz gelişmeler yaşanmakta. Kiminde kullanıcı hatası olmakla birlikte birçoğunda satıcı firmanın hak ihlali yapması söz konusu. Kişiler, yargının ağır işlemesi, yüksek miktarlı masraf gibi birtakım etkenler sebebiyle hakkını koruma yoluna gitmiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu düzenlemeler ve tüketiciden yana koruyucu kanun getirmesi ile birlikte, yaşanılan olumsuz örnekler giderek azalmakta.

Gümrük Mevzuatı

Teknolojinin 21. Yüzyılda geldiği nokta itibariyle hukuk alanında da hızlandırıcı ve çözüm odaklı etkileri gözlemlenmekte. Tüketiciler yaşadığı en küçük hak ihlali karşısında internet ortamında ilgili mercilere başvuruda bulunarak sonuç alabilme imkânına sahip. E- dilekçe sisteminde çeşitli başlıklar altında, yaşanılan soruna göre değişen başvuru linkleri ve mevcut sorunun hangi bakanlık kapsamına girdiğine dair bilgi platformları bulunmakta. Kişi e-devlet şifresiyle giriş yaparak şikâyetini iletebiliyor. Gümrük mevzuatı ise taşıtların kontrolü, muhtevasındaki ürünlerin taşıma yönetmeliğine uygunluğu, geçiş izni gibi konuları içerir. Gümrük müdürlükleri de bu alandaki işleyişi takip etme ve giriş çıkışın kanunlar çerçevesinde yapılmasını sağlama görevi ile yükümlü olup gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu alanda doğan sıkıntıların iletilmesi gereken merci Gümrükler Genel Müdürlüğüdür. Taşıma veya yükleme işleminde hukuka aykırı bir yaptırım ya da kısıtlama durumunda bu birime e- dilekçe ile gönderilen şikâyet başvurusu dikkate alınacak ve kısa süre içinde çözüm yoluna gidilecektir. İnternet üzerinde gümrük hakları çerçevesinde oluşturulmuş e-dilekçe taslakları bulunmaktadır. Kişi veya kişilerce, uygulanması talep edilen hukuki işlem doğrultusunda bu taslaklar doldurularak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gümrük mevzuatı ve detaylı bilgi için

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-DİLEKÇE İçin Tıklayınız

Paylaş.

Yorum Yap