Gizli Seferberlik

Seferberlik, ülkenin maddi ve manevi tüm güçlerinin savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesidir. Seferberlik ilanı savaş, doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda verilir. Seferberlik ilanı Bakanlar Kurulu kararı ile açık ve ya gizli olarak ilan edilir. Gizli seferberlik, sefer görev emri bulunan kişi ve ya araçlara direkt ulaşılarak ilan edilir. Açık seferberlik ise Bakanlar Kurulu kararı sonucunda tüm ülkeye ilan edilir ve sefer görev emri bulunan araç ve kişiler görev yerinde hazır bulunur.

Seferberlik, uygulama ve kapsam bakımından ikiye ayrılır.

*Uygulama bakımından seferberlik genel ve kısmi olarak ikiye ayrılır. Genel seferberlik tüm ülke sınırlarını kapsarken, kısmi seferberlik ise ülkenin belli bir bölümünde uygulanan seferberliktir.

*Kapsam bakımından seferberlik de milli seferberlik ve silahlı kuvvetler seferberliği olarak ikiye ayrılır. Milli seferberlik ise silahlı kuvveler dışında kalan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşları kapsar. Silahlı kuvvetler seferberliği savaş durumu halinde silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı personel ve lojistik olarak desteklenmesidir. Personel ve lojistik seferberliği olarak ikiye ayrılır.

Personel seferberliği, silahlı kuvvetlerin seferberlik durumunda ihtiyaç duyduğu yedek personel ihtiyacını kapsar. Bu ihtiyaç olağanüstü durum olmadan saptanır. Er ve er baş personeli ihtiyacı asker terhis olmadan kendisine sefer görev emri bildirilir. Subay ve ast subay için tüm komutanlıklar Milli Savunma Bakanlığı’na subay ve astsubaylarının tüm bilgileri bildirir. Milli Savunma Bakanlığı’nın veri tabanında kayıtlı olan personel ve lojistik listesi gizli seferberlik ilanında direkt kendilerine bildirilir. Gizli seferberlikte gizlilik esastır.

Gizli seferberlik ilanında görevli kamu kuruluşlarının amirleri, sefer görev emri bulunan tüm personel, araç, mal ve hizmetlerinin gizli tutulması konusunda önlemler almakla yükümlüdür. Gizli seferberlik ilanında gizlilik esasına uymayanlar kanuni cezaya çarptırılırlar.

Seferberlik Kimlere Çıkar?

Yukarıda belirttiğimiz gibi seferberlik bölümlere ayrılmaktadır. Örneğin sizin şahsınızda bir sefer görev emri yokken aracınız için bir sefer görev emri bulunabilir. Sefer görev emrinizin var olup olmadığını Personel Sefer Görev Emri makalemizi inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte aracınızın sefer görev emrini Araç Sefer Görev Emri makalemizi okuyabilirsiniz.

Gizli Seferberlik E-Devlet

Sefer görev emri, personel ihtiyacını karşılamak için subay, astsubay, er ve erbaşlara çıkarken, araçlara, iş makinalarına, turistik tesislere, gemi ve hava araçlarına, nakliyat araçlarına, inşaat firmalarına sefer görev emri çıkabilir. Bununla birlikte tersanelere, harp sanayisine de sefer görev emri hazırlanır. Bu sefer görev emirleri barış durumundayken belirlenir.  Eğer olağanüstü bir durum olduğunda Bakanlar Kurulu gizli seferberlik ilan etmiş ise bu sefer görev emri olanlar emir verilen yerlerde ve zamanda hazır bulunması gerekmektedir.

Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu

Seferberlik ve savaş hali kanunu, 2941 kanun numarası ile 4/11/1983 tarihinde kabul edildi ve 8/11/1983 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile devletin tüm maddi ve manevi güç kaynaklarının barış halinden seferberlik ve savaş durumuna hızlıca geçilebilmesi için seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulama esaslarına göre yükümlülükler belirlenmiştir.

Seferberlik ve savaş hali kanunu ile barış döneminden itibaren yapılacak hazırlıklar, teşkilatlanma, tüm kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının yükümlülüklerini kapsanır.

Seferberlik tatbikatı nasıl olur, kimler katılır? Tüm sorularınızın cevapları 2017 Seferberlik Tatbikatı makalemizde bulabilirsiniz.

 

Paylaş.

Yorum Yap