Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Sağlık sigortası için gelir tespit işlemlerinin başvuru, inceleme, değerlendirme ve karar verme yetkisi Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına aittir. Gelir testi, SGK primlerinin ne kadar ve nasıl ödeneceğini tespit etmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılır. Gelir testini geçecek olan vatandaşlar, SGK primi ödemeden devlet tarafından sağlık güvencesi sağlanır. 

Gelir Testi Başvuru Formu

Gelir testine tabi tutulacak kişinin test için bizzat vakfa başvuru yapması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin gelir testi işlemlerinde Hane Beyan formu kullanılarak alınan vatandaş beyanı esas alınır. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ve merkezi veri tabanında yapılan incelemelerle elde edilen bilgileri doğrulamak amacıyla vakıf yetkililileri gerekli görülen hallerde ve zamanlarda haneye giderek inceleme yapar. Gelir tespitinde aile bireylerin taşınır ve taşınmazları, harcamaları ile bundan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde bir kişinin asgari gelirin aylık tutarı tespit edilir. Gelir tespiti iş ve işlemleri başvurudan itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Vakıf Mütevelli heyetinin kararları SGK’nın sistemlerine elektronik ortamda gönderilir.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi E-Devlet SGK / SSK / Bağkur

Üç Adımda Gelir Testi Sonucu Sorgulama

  • Birinci adım: turkiye.gov.tr adresine girilir.
  • İkinci adım e-hizmetler bölümü tıklanarak tüm hizmetler sekmesindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Gelir Testi Sonucu Sorgulama bölümü açılır.
  • Üçüncü adımda açılan sayfaya da sisteme giriş yapabilmek için e-devlet şifresi, elektronik imza, t.c. kimlik kartı, internet bankacılığı yollarından biriyle giriş yapılabilinir.

E-devlet şifresi ile giriş yapılabilmesi için e-devlet şifresine ve t.c. kimlik numarasına ihtiyaç vardır. E-devlet şifresi olmayanlar ve ya unutanlar PTT’den kapalı zarf içerisinde e-devlet şifresini temin edebilir. E-devlet şifresi temin edildikten sonra yukarıdaki işlemler yapılır ve gelir testi sonucu sorgulama sayfası açılarak kimliğimi şimdi doğrula butonuna basılır. Açılan sayfada e-devlet şifresi sekmesi açılarak t.c. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ilgili boşluğa yazılarak sisteme giriş yapılır ve sorgulama işlemi gerçekleştirilebilinir. E-devlet şifresi ile giriş yapmak istemeyenler e-imza, m-imza, TC kimlik kartı ve ya internet bankacılığı ile giriş yapabilir.

E-imza, sertifika dağıtmaya yetkisi olan kuruluşlardan temin edilebilinir. Elektronik imza akıllı kart üzerinde müşteriye ulaştırılmaktadır. İmza kartı normal bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmeti GSM operatörlerine başvurarak mobil imza alınabilir. M-imza ile e-devlet üzerinden mobil imza ile giriş yapılabilinir. T.C Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak nüfus cüzdanının yerine geçerek, vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır. T.C Kimlik Kartı, yapılan pilot uygulama kapsamında, Kırıkkale ilinde ikamet eden vatandaşlarımıza verilmektedir. T.c kimlik kartı ve PIN ile giriş yapılabilinir. İnternet bankacılığı ile giriş yapmak isteyenler e-devlet sistemine tanımlanmış bankaların internet şubesi ile herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde sisteme giriş yapabilirler.

Paylaş.

Yorum Yap