Fahri konsolosluk nedir ve Fahri konsolosların listesi

Fahri Konsolosluk nedir

Fahri konsolosluk nedir diyecek olursanız maaşlı olmayan bir aracılıktır diyebiliriz. Fahri konsoloslar genelde iş adamlarından seçilir. İki ülke arasında aracılık edilen fahri konsolosluk devletlerin daha çok işine gelmektedir. Genelde bu iş için parası pulu yerinde olan kişiler seçilir. Kişilerin bu işe gönüllü olmasının sebebi ise fahri konsolos seçildiği yerde bir çok ek avantajlara sahip olmasından dolayıdır. Örneğin fahri konsoloslar diplomatik pasaport alabilirler, devlet içerisindeki bir çok davete katılırlar ve prestijlerini arttırırlar.

Eski yıllarda ulaşım imkânlarının kısıtlı olması ve ülkelerin tüm dünyaya yetecek kadar diplomatik personele sahip olmaması nedeniyle fahri konsolosluklar açılmaktaydı. Hatta maddi durumu iyi olmayan ülkelerin her ülkede büyükelçilik veya elçilik açabilmesi mümkün olmamakta ve fahri konsoloslar görevlendirilmekteydi. Oysa günümüzde fahri konsolosların görevlendirilmesi, bambaşka sebeplerle gerçekleştirilmektedir.

Özellikle küreselleşme neticesinde tüm dünyada ciddi bir global para akışı yaşanmaktadır. Dolayısıyla ülkeler arası ilişkilerin sıcak tutulması ve dünya siyasetinde aktif olma isteği, fahri konsoloslukların çoğalmasına sebep olmaktadır. Örneğin Avrupa’da Türk nüfusun fazla olduğu şehirlerde açılan Türkiye fahri konsoloslukları, ülkemizin o bölgelerde etkin olabilmesine vesile olmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde de çok sayıda fahri konsolosluk bulunmaktadır.

Fahri konsolosluk nedir ve Fahri konsolosların listesi E-Devlet

Ülkemizdeki Fahri konsolosların listesi

Ülkemizde yer alan fahri konsoloslukların listesine, Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinden ulaşabilmek mümkündür. Dışişleri Bakanlığı web sitesine girildikten sonra üst kısımda yer alan “protokol” başlığına giriş yapılmalıdır. Ardından “diplomatik ve konsüler liste” tıklanmalı, akabinde fahri konsolosluklar başlığına giriş yapılmalıdır. Böylece ülkemizde yer alan fahri konsoloslukların sayıları, hangi ülkelere ait oldukları ve hangi şehirlerde yer aldıkları öğrenilebilecektir. Örneğin listenin başında yer alan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ülkemizde 5 adet fahri konsolosluğu bulunmaktadır. Almanya Federal Cumhuriyeti Adana, Bodrum, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon fahri konsoloslukları, Almanya ile ilişkimizi özetler niteliktedir. Aynı atağı Türkiye de Almanya’da gerçekleştirmiştir.

Fahri konsolosluklar ile ilgili daha detaylı bilgi almak içinse yine Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Site ana sayfasının üst kısmında yer alan “protokol” başlığına tıklandığında “Türkiye’de Fahri Konsolosların Statüleri ve Yükümlülükleri” başlığı dikkatinizi çekecektir. Listede fahri konsolosların nasıl hareket etmeleri gerektiği, hangi haklara sahip oldukları, hangi görevleri yerine getirmeleri gerektiği gibi ayrıntılara ulaşmak mümkündür. Fahri konsolosluk konusu da akredite misyonlar konusu gibi Viyana Sözleşmesi tarafından düzenlenen bir konudur. Fahri konsolosların hakları ve yükümlülükleri de Viyana Sözleşmesince ve bulundukları ülke yasalarınca düzenlenmektedir. Örneğin Türkiye’de yer alan fahri konsolosların trafik cezalarından muaf olmaları söz konusu değildir; ancak dilemeleri halinde resmi plaka talep edebilmeleri mümkündür.

Fahri Konsolosluklar İçin Tıklayınız

Paylaş.

Yorum Yap