E-Devlet Elektronik İmza Nedir?

Küreselleşen dünya düzeninde artık birçok şey elektronik ortamda internet üzerinden sürdürülmektedir. Devlet de bu sisteme hızla uyum sağlamaktadır. Devletin oluşturduğu e-devlet sistemi sayesinde birçok iş kurumlara gidilmeden bilgisayar ile internet ağı üzerinden halledilebilmektedir.

E-devlet özetle devletin vatandaşına verdiği hizmetleri elektronik ortamda sunulması demektir. Böylece devlet hizmetlerinin bu hizmetlerden yararlanacak vatandaşa en kolay, en hızlı, kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır. Bilinen klasik devlet modelinin yerini almaya başlayan e-devlet sistemi ile tüm kamu kurumları ve devletin tüm vatandaşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile devlet kurumlarına, devlet kurumlarca sunulan hizmetlere hızla ve kolaylıkla ulaşması amaçlanmıştır.

Elektronik imza ise e-devletin sağladığı sayısız imkanlardan sadece biridir. Elektronik imza kullanılan belgeler ıslak imzalıymışçasına kabul görür ona göre işlem yapılır. Daha çok elektronik ortamdaki belgelerde kullanılır ve bu belgelere elektronik imzanın eklenmesi ile imzalayanın kimliğini belli etmiş olur. Elektronik imza sertifikası dağıtmaya yetkili kılınmış kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar aracılığı ile elektronik imza ile imzalama işlemi güvenli bir şekilde yapılır. Bu sertifikaları vermeye yetkili kuruluşların bilgileri bilgi teknolojileri kurumunun resmi web sayfası olan www.btk.gov adresinden ulaşılabilir.  

Elektronik imza kullanabilmek için bilgisayarınıza öncelikle kart sürücü yazılımı kurulması gerekir bu kurulum CD’si size gönderilecektir. Kurulumu yapıp sisteme giriş sağlayabiliyorsanız sertifikayı artık istediğinizde kullanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde sadece devlet kurumları ile olan birçok resmi işlerinizi rahat ve hızlıca halledebilmenizin yanı ayrıca özel şirketlerin işlerini seri ve kolaylıkla halledebilmeleri açısından kullanışlıdır.

Yurt dışında olan bir şirket yöneticisinin imzasının gerekli olduğu durumlarda yönetici sistem üzerinden gerekli belgeleri imzalayabilir. Neticede elektronik imza ıslak imza yerine geçmektedir.

Paylaş.

Yorum Yap