E devlet Ar-Ge Destekleri

E devlet Ar-Ge Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

E devlet Ar-Ge Destekleri Konusu Hakkında: Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü, ülkemizde ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, rekabet yeteneğini güçlendirme ve sanayiye yönelik yenilikler doğrultusunda hizmet vermektedir. Sanayi Tezleri adı altında iş yapan bakanlık, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin iş birliğinde projeler hazırlamaktadır.

E devlet Ar-Ge Destekleri San-Tez Programı ile takip ediliyor

San-Tez programı, 2014 yılı itibari ile sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’leri desteklemektedir. San-Tez programının hedefleri arasında, üniversite- sanayi- kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, KOBİ’lerin teknoloji ve Araştırma ve geliştirme kültürü edinmelerini sağlamak ve üniversitelerde yapılan akademik bilgilerin ticarileşmesini sağlamak bulunmaktadır.

San-Tez programının yanı sıra tekno girişim sermayesi desteği, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE destek merkezleri bulunmaktadır.

Bahsi geçen desteklere elektronik ortamdan başvuru yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapan firmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Destekleri bölümünden gerekli ve detaylı bilgilere ulaşabilirler. Ancak sisteme erişim sağlayabilmek için e-devlet şifresi ihtiyacı bulunmaktadır. En yakın PTT şubesinden alınabilecek olan e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından ise her türlü destek bilgisi ve başvurusu kolayca yapılabilmektedir.

Sisteme proje başvurusu yapıldıktan sonra da Araştırma ve geliştirme portalinden çıktısı alınacak olan proje başvuru dilekçesi ve girişin yapıldığını ve kod numarasının alındığını gösteren proje özet sayfası ıslak imzalı olarak Bakanlığa teslim edilmelidir. Ülkemizde Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayisinin % 98’ini oluşturan KOBİ’lerin Araştırma ve geliştirme faaliyetleri istenilen şekilde gerçekleşmemektedir. Bu nedenle KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik projeleri için bir başka destek programını da TUBİTAK kurgulamakta ve uygulamaya almaktadır.

E devlet Ar-Ge Destekleri hakkında: Bstb Bakanlığı projesi kapsamında KOBİ’lere sağlanacak destekler, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesini, rekabetçi olunmasını, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini ve firmaların uluslararası destek programlarında daha etkin rol almalarını hedeflemektedir. Ayrıca KOBİ’lerin, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları da hedefler arasındadır.

E devlet AR-GE Destekleri İçin Tıklayınız

Paylaş.

Yorum Yap