Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti E-DevletBireysel müşteri hakem heyeti, bankacılık hizmetlerinde banka ile müşteri arasında yaşanacak anlaşmazlıkların çözüm için Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde oluşturuldu. Heyet Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile bireysel müşteri arasındaki oluşabilecek anlaşmazlıkları adil ve tarafsız bir şekilde incelemek ve uzlaşma sağlamak amacıyla görevlendirildi.

Hakem heyeti sadece bireysel bankacılık işlemlerini kapsamaktadır. Yani hakem heyetine sadece gerçek kişiler başvuru yapabilmektedir. Tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin bireysel olmayan işlemlerindeki anlaşmazlıkların çözümü için hakem heyetine başvuru yapılamaz.

Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireysel müşteri hakem heyetine direkt başvuru yapılmadan önce banka ile görüşülmelidir. Eğer bankaya başvurmadan direkt olarak hakem heyetine başvuru yapılırsa, heyet başvuruyu bankaya gönderir. Bankanın vereceği karara bağlı olarak eğer bir uyuşmazlık olursa ikinci kez hakem heyetine başvuru yapılmalıdır. Bankadan başvuru teyit belgesi alınır. Eğer bankaya dilekçe ile başvuru yapılmış ise dilekçenin banka yetkilisi tarafından alındığına dair imza ve teslim tarihi görünür örneği başvuru teyit belgesi olarak da kabul edilir.

Dilekçe cevabı bankadan 60 gün içinde alındıktan sonra, bireysel müşteri hekem heyeti başvuru formu doldurularak bankanın yazılı cevabı ile birlikte Türkiye Bankalar Birliğine gönderilir. Eğer banka cevap vermezse yanıt süresinin bitiminden itibaren 60 gün içerisinde sadece başvuru formu ile Türkiye Bankalar Birliğine müracaat edilir.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti E-DevletHakem heyetine başvuru yapmak için e-devlet sistemi kullanılabilir. E-devlet sistemine giriş yapılabilmesi için e-devlet şifresi PTT’den 2 TL karşılığında ve nüfus cüzdanı ibraz edilerek e-devlet şifresi alınır. Daha sonra turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan sisteme giri butonuna tıklanır ve açılan pencereye e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası yazılarak sisteme giriş yapılır. Daha sonra e-hizmet bölümünde Türkiye Bankalar Birliği başlığı altında bulunan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti sekmesine tıklanır. Açılan sayfada ilgili yerlere varsa bankanın cevap yazısı, başvuru teyit belgesi gibi istenen belgeler sisteme yüklenir. Ayrıca en fazla 5 adet dosya yüklenebilir, dosya boyutu ise en fazla 1 mb olabilir. Edevlet sistemine yapılan başvurular yine buradan takip edilebilir. Varsa daha önce başvurular görüntülür.

Hakem Heyeti Başvuruların Değerlendirilmesi

Yapılan başvurular hakem heyeti tarafından gündeme alınıp alınmayacağı konusunda incelenir. Türkiye Bankalar Birliği bu incelemenin sonucunu başvuran kişiye iletilir. Eğer başvurular uygun bulunursa hakem heyetine değerlendirilmek üzere iletilir. Hakem heyetine gelen bu başvurular başvuru tarihinden itibaren 90 gün içerisinde inceler ve karara bağlar. Heyetin kararı 20 gün içerisinde hem bankaya hem de müşteriye bildirir.

Bankalar TBB tarafından kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kararın gereği yerine getirir. Ayrıca müşteri ve Türkiye Bankalar Birliği bu işlemden bilgilendirilir. Başvuru sahibi de heyetin kararını beklemeden mahkemeye başvuru yapabilir, fakat bunu heyete bildirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tüketici sorunları hakem heyetine yapılmış başvurusu yargıya yapılmış başvuru olarak görülür.

Paylaş.

Yorum Yap