Askerlik Sigorta Sorgulama

Sigortalı çalışan kişiler emeklilik hakkını daha erken elde edebilmek için askerde geçirdikleri günleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) saydırarak prim günlerine dahil ettirebilirler. Böylelikle kişinin emeklilik hakkı kazanabilmesi için tamamlaması gereken zorunlu prim günü sayısı ve yaş kriteri konusunda avantaj elde edilmiş olur.

Emeklilik; prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş kriterlerine bağlıdır. Bu üç kriterde de gerekli şartlara uygunluk sağlayan kişiler emeklilik hakkı kazanabilir. Askerlik borçlanması sigortalı olarak tescil edilen kişilerin, er ya da erbaş olarak silah altında ya da Yedek Subay Okulu’nda geçirdikleri sürenin tamamını ya da bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı talepte bulunarak borçlandırmasıdır. Bu durumda kişilerin askerde geçirdikleri gün sayısı ile ilgili borçlanma yapılarak o günler prim gününe dahil edilir.

18 ay askerlik yapan bir kişi 540 gün borçlanabilir. Böylece emeklilik hakkı kazanabilmesi için tamamlaması gereken prim gün sayısında eksiklik olan kişi bu günü tamamlayarak emekli olma hakkı kazanabilir. Eğer kişi herhangi bir sebepten dolayı askerlikten muaf tutularak askerlik yapmadı ise askerlik borçlanmasından yararlanamaz.  Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. Bedelli askerlik yapan kişiler ise fiili olarak askerlik yapmadıkları için askerlik borçlanması yapamazlar.

Kişinin sigorta girişinin başlatıldığı tarih askerlikten sonraki bir dönem olsa da kişi SGK askerlik borçlanması yapabilir. Bu durumda sigorta başlangıç tarihi olarak askere gidiş tarihi kabul edilir. Emeklilik yaşı da bu tarih baz alınarak yeniden düzenlenir. Yani kişinin sigorta başlangıç tarihi askerde bulunduğu gün sayısı kadar geri çekilmiş olur.

Askerlik borçlanması yapılabilmesi için askerlik süresince kişi adına sigorta primi yatırılmamış olmalıdır. SSK’lı çalışanlar için askerlik süresince işverenler tarafından sigorta primi yatırılmaz. Bu dönemde prim ödemesi yapıldı ise kişinin bu süreçte fiili olarak çalışması imkan dahilinde olmadığından askerlik süresince ödenen primler SGK tarafından iptal edilir. Bağ-Kur’lu kişilerden ise işlerinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler askerlik döneminde prim ödemesi yapmaya devam edebilirler.

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır ve Ne Kadar?

Askerlik borçlanması prim tutarının ödenmesinde asgari ücretin ne kadar olduğu çok önemlidir. Askerlik borçlanması prim tutarı sigortalı kişilerin ya da hak sahibi olan kişilerin prime esas olan günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında kalacak şekilde, kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanır. Hesaplama borçlanmanın yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre esas olan günlük kazancın alt ve üst sınırları baz alınarak yapılır. Kişilerin askerlik süresinin tamamı yerine emeklilik hakkı kazanmak için ihtiyaç duydukları prim gün sayısı kadar borçlanabilmesi mümkündür. Eğer kişi askerlik süresinin tamamı yerine bir kısmını borçlandı ise daha sonra askerlik süresinin geriye kalan kısmı için yeniden borçlanma talebinde bulunabilir. Bu işlem için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi veya internet üzerinden temin edilebilen Askerlik Borçlanma Belgesi’nin bağlı bulunulan askerlik şubesinden tasdik ettirilmesi gereklidir. Ardından nüfus cüzdanı ve Askerlik Borçlanma Belgesi’nin aslı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne verilir. Hesaplanan tutarın ödenmesi ile gerekli işlemler yapılır.

Askerlik Borçlanması Primleri Ne Zaman Ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan prim borcunun borçluya tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir. Ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan bankalardan ve PTT şubelerinden yapılabilir. 1 ay içerisinde ödenmeyen prim borçları için herhangi bir cezai şart bulunmaz yalnızca yeniden başvuru yapılması ihtiyacı oluşur. Eğer kişi askerlik borçlanması yaptı ve primlerini ödedi ise bu ödenen prim günlerinin emeklilik tarihine etki etmediğini fark etmesi durumunda primlerin iadesini talep etmesi mümkün değildir.

Askerlik Sigorta Sorgulama Nasıl Yapılır?

Askerlik sigorta sorgulama ya da askerlik borçlanması sorgulama işlemi SGK’nın resmi internet sitesi ya da E-Devlet üzerinden online olarak yapılabilir. Bu sorgulamayı yapabilmek için SSK işe giriş tarihi, askerlik borçlanma gün sayısı, askere gidilen tarih, ödeme sonrası işe giriş tarihi, tamamlanması gereken sigortalılık yıl süresi, tamamlanması gereken yaş ve tamamlanması gereken prim bilgileri doldurulmalıdır. Ayrıca askerlik borçlanması başvuru işlemleri de E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Askerlik Borçlanması Avantajlı Mıdır?

Özellikle 2000 yılından öncesinde sigorta başlangıç tarihi olan kişiler için askerlik borçlanması yapmak hem prim günü hem de yaş kriteri açısından avantaj sağlar ve kişiye erken emekliliğin kapısını açabilir. Askere gidilmeden önce sigortalı olunması durumunda ise askerlik borçlanması yaş kriteri açısından avantaj sağlamaz.

Paylaş.

Yorum Yap