Ankara SGK Merkezleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (önceki ismi ile SSK) sosyal sigortacılık ilkelerine dayanan, kolay erişilebilen ve mali açıdan sürdürülebilir olan sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlar. Gerçek ve tüzel kişilere hizmet veren SGK kişilerin sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırır ve gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirir. SGK vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ile de yükümlüdür. SGK’nın misyonu ise vatandaşlara doğumlarından ölümlerine kadar, ölümlerinden sonra ise hak sahiplerine sağlık, sosyal yardım ve sigorta alanlarında hizmet sağlanmasıdır.

Ankara SGK merkezleri hakkında hazırladığımı bu yazımızda genel olarak SGK merkezleri hakkında bilgilendirme yapacağız. Ankara SGK şubeleri hakkında internetten birçok kaynak edinebilirsiniz. Mamak SGK, Ostim SGK, Siteler SGK, Kızılcahamam SGK, Polatlı SGK, Gölbaşı SGK, Haymana SGK ve Ankara’da bulunan diğer tüm SGK şubelerine giderek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Verilen Hizmetler Nelerdir?

Ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemi; iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve annelik sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını içeren uzun vadeli sigorta kollarından oluşur.

Kısa vadeli sigorta kollarında sigortalılara ve hak sahiplerine verilen hizmetler şu şekildedir:

 • Geçici iş göremezlik süresi boyunca sigortalıya günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
 • Sürekli iş göremezlik oluşması durumunda sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
 • İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır.
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.
 • Hastalık ve analık sigortasından yararlanan sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak oluşan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
 • Analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği verilir.
 • Cenaze ödeneği verilir.
 • Askerlik ve doğum borçlanması hakları sağlanır.
 • Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında verilen hizmetler ise şu şekilde belirtilebilir:
 • Malullük sigortası kapsamında malullük aylığı bağlanır.
 • Yaşlılık sigortası kapsamına yaşlılık aylığı ödemesi ve toptan ödeme yapılır.
 • Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı ödemesi ve toptan ödeme yapılır.
 • Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.
 • Cenaze ödeneği verilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ise şu hizmetler verilir:

 • Genel sağlık sigortalısı ve bakmak ile yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlanan tıbbi ürün ve hizmetler sağlanır.
 • Genel sağlık sigortalısı olan kişi ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunmasının sağlanması amacı ile ilgili kamu idareleri ile kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespit edilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanır.
 • Genel sağlık sigortalısı ile hak sahipleri ve işverenler genel sağlık sigortası mevzuatından doğan haklar ve ödevler konusunda bilgilendirilir.

SGK Merkezlerinin Özellikleri Nelerdir?

Sosyal güvenlik merkezleri SGK İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulur. Sosyal Güvenlik Merkezleri idari işlemleri açısından sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi ve mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi olarak farklı kategorilere ayrılır.

Sosyal güvenlik merkezi;

 • Sigortalı sayısının 5.000 kişi ve üzerinde olduğu organize sanayi bölgelerinde, ticaret merkezlerinde ya da sigortalı sayısının 5.000 ve üzerinde olduğu ilçelerde ya da nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçelerde bir adet kurulur.
 • Sigortalı sayısının 2.500 kişiden ya da nüfusunun 20.000 kişiden az olmaması koşulu ile il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 30 kilometre mesafede bulunan ilçelerde bir adet kurulur.
 • Nüfusu 300.000 ve üzerinde olan ilçelerde birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulabilir.

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi;

 • Nüfusu 1.000.000 ve üzerinde olan illerde bir adet kurulur.
 • Nüfusu 2.000.000 ve üzerinde olan illerde ise birden fazla kurulabilir.
 • Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi;
 • Her il müdürlüğüne bağlı olarak bir adet,
 • İstanbul ilinde Anadolu ve Avrupa yakasında birer adet olmak üzere kurulabilir.
 • Eğer kuruluş kriterlerinde belirtilen şartlar ortadan kalkar ya da işlem yoğunluğu azalır ise hizmetine duyulan ihtiyaç ortadan kalkan sosyal güvenlik merkezleri kapatılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesinde; sosyal güvenlik denetmenleri birimi, kayıt dışı istihdamla mücadele birimi, sigortalı tescil ve hizmet birimi, işyeri tescil ve e-sigorta birimi, prim tahakkuk ve tahsilat birimi, icra takip haciz ve satış birimi, kısa vadeli sigortalar birimi, emeklilik birimi yurtdışı işlemler birimi, genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme birimi, insan kaynakları birimi, destek hizmetleri birimi, halkla ilişkiler birimi, bilgi işlem birimi, hukuk birimi, sağlık kurulu büro işlemleri birimi bulunur. Sağlık Kurulu Büro İşlemleri birimi sağlık kurulunun yer almadığı sosyal güvenlik merkezlerinde bulunmaz. Ayrıca nüfusu 3.000.000 ve daha az olan illerde yer alan sosyal güvenlik merkezlerinde hukuk birimi kurulmaz.
 • Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesinde; genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme birimi, sağlık hizmet sunucuları sözleşme birimi, sağlık hizmet sunucuları inceleme ve ödeme birimi, sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim birimi, insan kaynakları birimi, destek hizmetleri birimi, halkla ilişkiler birimi, bilgi işlem birimi, sağlık kurulu büro işlemleri birimi kurulur.
 • Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesinde; muhasebe birimi, insan kaynakları birimi, destek hizmetleri birimi, halkla ilişkiler birimi ve bilgi işlem birimi bulunur.

SGK Merkezlerinde verilen hizmetlerden bazıları ise şu şekildedir:

 • Adres değişikliği işlemlerinin yapılması
 • Toptan ödeme ve ihya işlemlerinin yapılması
 • İcra kesintilerinin kaldırılması işlemlerinin yapılması
 • Banka / PTT şube değişikliği işlemlerinin yapılması
 • Taksitlendirme işlemlerinin yapılması
 • Emzirme ödeneği verilmesi işlemlerinin yapılması
 • Sağlık aktivasyon işlemlerinin yapılması
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi işlemlerinin yapılması
 • Rehberlik hizmetlerinin verilmesi
 • Tescil düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Hizmet düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması
 • Doğum borçlanma işlemlerinin yapılması
 • Doktora ya da tıpta uzmanlık süresi borçlanma işlemlerinin yapılması
 • Avukat staj borçlandırma işlemlerinin yapılması
 • Sigortalı olanların çalıştıkları işyerlerinin tescili işlemlerinin yapılması
 • Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tespiti işlemlerinin yapılması
 • Dereceleme işleminin yapılması
 • E-Bildirge başvuru işlemlerinin yapılması
 • Borcu yoktur yazılarının verilmesi
 • E-Borcu yoktur yazılarının başvuru işlemlerini yapılması
 • İlişiksizlik belgesinin düzenlenmesi işlemleri
 • KDV mahsubu işlemlerinin yapılması
 • Asgari işçilik uygulaması işlemlerinin yapılması
 • Sigortalı işçi çalıştıran işverenlere kesilen idari para cezalarına itiraz işlemlerinin yapılması
 • Günlük kazanç beyanının alınması işlemlerinin yapılması

Türkiye genelinde pek çok yerde SGK merkezleri bulunur. Siz de Ankara SGK merkezleri ve telefon numaraları ile ilgili en güncel bilgileri edinmek için internet kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca SGK merkezleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için hem bu yazımızı hem de konu ile ilgili diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Paylaş.

Yorum Yap