Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru

Yargı sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Anayasa mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 1961 ve 1982 Anayasalarında Yüce Divan sıfatıyla yargılama hakkına sahiptir. Anayasa mahkemesinin görevleri kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek, siyasi partilere yaptırımları karar vermek, siyasî partilerin mali denetimini yapmak, parlementer dokunulmazlıkları ile ilgili kararlar almak, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçmektir. Bununla birlikte 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumun kabul edilmesiyle birlikte Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Bu karar 24 Eylül 2012 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Bireysel başvuru, devletin kamu gücünün baskın ve ya pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini içine almaktadır. Bu ihlâlleri, kamu kuvetti tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş durumlar sonucunda ortaya çıkmış olmalıdır. Artık bu ihmaller de bireysel başvuru kapsamındadır. Dikkat edilmesi gereken husus bireysel başvuru özel hukuk alanını kapsamamaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti devletine anayasa ile bağlı 18 yaşından büyük herkes, 18 yaşından küçükler varisi ve ya kanuni temsilcisi ile başvuru yapabilir.  Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler ise sadece kanunda yabancılara tanınmış haklar kapsamında başvuruda bulunabilirler. Tüzel kişiler ise sadece tüzel kişiliklerini ilgilendiren konularda başvuru yapabilirler. Üyeleri ya da çalışanları için bireysel başvuru yapamaz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Anayasa mahkemesine başvuru http://www.anayasa.gov.tr/files/bireyselbasvuru/bsvr_form.pdf adresindeki başvuru formu ile ve ya bu forma uygun dilekçe ile yapılabilinir. Doldurulan bu form ve ya hazırlanan dilekçe, doğrudan Anayasa Mahkemesine verileceği gibi ülke içindeki mahkemeler aracılığı ile de gönderilebilinir. Başvuru formu posta, mail, internet gibi araçlarla gönderilemez. Eğer gönderilirse işleme alınmadan başvuru iptal olur.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Başvuru formu
  • Başvuru harcının dekontu
  • Başvuru konusunun gerekli evrakları, delilleri
  • Başvuran kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tüzel kişiler için başvuru yapan kişinin yetki belgesi
  • Başvuru konusu olan nihai ve ya faaliyetin tebligat belgesi

E-devletle Başvuru Sorgulaması

E-devlette sorgulama işlemini yapabilmemiz için öncelikle e-devlet şifresi lazımdır. E-devlet şifresine sahip olmayanlar ve ya unutanlar PTT’den temin edebilirler. E-devlet şifrenizi ikinci bir kişinin bilmemesi gerekmektedir. E-devlet şifresi temin edildikten sonra https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girilerek e-hizmetler bölümü açılır. Açılan sayfada tüm hizmetler sekmesindeki Anayasa Mahkemesi bölümünün alt başlığındaki ‘’Bireysel Başvuru Sorgulama’’’ya tıklanır.

 

1. Adım

 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru E-Devlet

Daha sonra karşımıza çıkan sayfada kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklanarak işleme devam edilir.

2. Adım

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru E-Devlet

 

Sorgulama işlemi için e-devlet şifremizi ve tc kimlik numaramızı ilgili boşluğa yazarak sisteme giriş yapılabilinir.

 

3. Adım

 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru E-Devlet

 

Mobil imza, elektronik imza, cipli kimlik kartı ve ya internet bankacılığını kullananlar yine aynı sayfada ilgili yerleri doldurarak işlem yapabilirler.

Paylaş.

Yorum Yap