Ak Hasar Sorgulama

Sigorta; seyahatten sağlığa, konuttan otomobile kadar hayatta yaşanabilecek tüm riskler sonucu karşılaşılacak zararları gidermeye yönelik oluşturulan mali havuz sistemidir. Benzer risk gruplarında bulunan ve sigorta sistemine dahil olan sigortalılar tek seferde ya da yıl boyunca belli miktarlarda prim ödemesi yapar. Ortak havuzda biriken bu primler ise zarara uğramış olan sigortalıların zararlarının karşılanmasında kullanılır. Bir sigorta şirketinin katılımcısı ne kadar fazla ise, havuzda biriken primleri ve oluşan zararları karşılayabilme gücü de o oranda artar. Sigorta olası risklerin gerçekleşmesi durumunda doğan zararı karşılayarak sigortalıların geleceğinin maddi açıdan belirli hale gelmesini sağlar. Ayrıca sigorta kişi ve kurumlarda mevcut risklere karşı güven duygusu oluşturarak girişimciliği de teşvik eder.

Sigorta Süresi nedir?

Poliçenin yürürlükte kalacağı süreye sigorta süresi denilir. Bazı birikimli yaşam poliçelerinde sigorta süresi sabit değildir. Maksimum ve minimum süreleri vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşmenin hazırlanması esnasında belirlenen sigorta süresi bulunur.

Sigortalanabilir Menfaat Nedir?

Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan, maddi ya da manevi değerler üzerindeki menfaatlerdir. Sigorta poliçesi yapılırken sigortalanabilir bir menfaat ilişkisinin bulunması gerekir. Riskin gerçekleşmesi sonucunda sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ya da fiziki kaybı olmalıdır. Bununla birlikte yasalara, ahlaka ve adaba aykırı olan işlemler sonucunda doğacak menfaatler sigorta edilemez.

Hasar nedir?

Sigorta poliçesinin genel şartlarında yer alan riskin gerçekleşmesi ve menfaatin zarara uğraması durumunda, sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğünün doğmasıdır. Genel şartlar yetkili devlet kurumları tarafından hazırlanan ve sigorta şirketlerinin aksine hareket edemeyeceği koşullardır. Sigorta çeşitlerine göre poliçenin genel şartlar kısmındaki hususları tamamlayan ve uyulması gereken şartları gösteren klozlara özellikle çok dikkat edilmelidir. Kloz poliçenin bir bölümü ya da poliçeye ekli olan ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacı ile kullanılan özel şartlardır. Sigorta şirketinin taşıdığı yükümlülükleri genişletir ya da daraltır.

Sigorta Yaptırmanın Avantajları Nedir?

Özellikle ticari işletmelerin olası risklerini sigorta güvencesi altına aldırması, işletmenin gelecek dönemdeki faaliyetlerini sürdürmesi açısından önemlidir. Herhangi bir hasar oluşması durumunda zararlarını sigorta şirketinden karşılar ve öz sermayelerini tüketmezler.

Ülkemizdeki en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan Aksigorta müşterilerine verdiği kaliteli hizmetlerin yanı sıra online hizmet avantajı ile zaman tasarrufu da sağlıyor. Aksigorta hasar sorgulama işlemi de online olarak yapılan işlemler arasındadır. Hasar dosyası sorgulama işleminden önce hasar dosya bildirge işlemi yapılmalıdır. Hasar dosyası içerisinde sigorta şirketine ödenen primler ile ilgili belge, sürücü belgesi, kaza anına ilişkin fotoğraflar ve sigorta ile ilgili gerekli diğer belgeler bulunmalıdır. Hasar dosyasının eksiksiz olması tazminat işlemlerinde çok önemlidir.

Aksigorta Hasar Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Risk oluşması durumunda sigorta şirketi aranılarak hasar tespiti yaptırılmalıdır. Ardından zararın tespiti için gerekli prosedürler  yerine getirilir. Sigorta şirketinin talep edeceği evrakların mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması durumunda bir eksper atanarak gerekli değerlemeler yapılır. Hasarın oluştuğu yer ve adres bilgileri, poliçe numarası, hasar tarihi, geçerli olarak kullanılan bir e-posta adresi ve IBAN numarası ile sigorta şirketine yapılan başvuru tamamlanır. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra verilen hasar dosya sorgulama numarası ile online olarak dosyanın son durumu hakkında bilgi alınabilir.

Ak sigortanın müşterilerine kendi resmi internet sitesi olan https://www.aksigorta.com.tr/ adresinden verilen online hizmet ile hasar dosya sorgulama işlemleri yapılabilir. Hasar dosyası sorgulaması yapmak isteyenler öncelikle ekteki linke (https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr/myaksigorta/hasar/myKurumsalHasarDosyaArama.xhtml) tıklamalıdır. Açılan sayfada sorgulama işlemi yapabilmek için 2 alternatif yol bulunur. Bunlardan ilki dosya numarası ile sorgulama işlemidir. Bunun için ilgili alana dosya numarasının girilmesi ve devam butonuna basılması gerekir. İkinci yol ise poliçe numarası ve TC kimlik numarası ile hasar dosyasının sorgulanmasıdır. Bunun için de yine ilgili alanlara gerekli bilgiler girilir ve devam butonuna basılır.

Paylaş.

Yorum Yap