ACNEDUR 20 gr merhem

Giriş

ACNEDUR Merhem Haricen uygulanır.

Etken Madde

100 g merhem 3 g Tetrasiklin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanyum (IV) oksit (E 171), kahverengi demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.ACNEDUR nedir ve ne için kullanılır?

ACNEDUR deri üzerine uygulanan antibiyotikler sınıfına ait tıbbi bir üründür.

ACNEDUR, tetrasiklin hidroklorür adlı etken madde içermektedir. Bu madde bakterileri öldürür.

Her kutuda bir adet 20 g’ lık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır.

ACNEDUR, iltihaplı (yangılı) formları başta olmak üzere, yüzeysel akne tedavisinde ve lokal cilt infeksiyonlarında kullanılır.

3.ACNEDUR nasıl kullanılır ?

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise etkilenmiş deri bölgesine günde 1 -3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

ACNEDUR un uygulanacağı cilt bölgesi ılık su ve sabun ile iyice temizlendikten sonra kurulanır.

ACNEDUR etkilenmiş deri bölgesine topikal olarak hafifçe cilde masaj yapılarak yedirilir. Doğru uygulama için küçük bir miktar ilaç, cilt üzerinde renkli yapısı görülmeyecek şekilde geniş bir alana uygulanmalıdır. İstenildiği takdirde uygul ama yapılan bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları

Eğer ACNEDUR’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACNEDUR kullanırsanız

ACNEDUR a ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.
ACNEDUR’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACNEDUR’i kullanmayı unuttuysanız

ACNEDUR doktor tarafından uygulanmaktadır. Tedavinin tekrar edilmesi gereken zamanlarda doktorunuza başvurunuz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACNEDUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

2.ACNEDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACNEDUR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer tetrasikline veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,

ACNEDUR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tıbbi tedavinin yanında mevcut bilgilere göre aşağıdaki önlemlerin de hasta tarafından alınması önerilir:

  • Tercihen alkali içermeyen sabunlarla cildin aşırı olmayan bir şekilde ancak düzenli olarak temizlenmesi,
  • Siyah noktaların çıkarılabilmesine ve temizlenmesine rağmen iltihaplı (yangılı), irinli deri kabarcığı (püstüllü) şeklindeki aknelerin yara dokusu (skar) oluşumuna neden olmamak için açılmaması,
  • Yağ bezlerinin (Sebase glandların) yeniden tıkanmasına neden olmamak için makyaj yapılmaması ve pudra kullanılmaması,
  • Uygulama sırasında göz, burun içi, ağız veya mukoz membranlarla temasından kaçınılması,
  • Özellikle hamilelikte kullanım durumunda, deride açık ve derin yara varsa kullanımına hekim tarafından özen gösterilmesi gerekir.
Paylaş.

Yorum Yap