ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet

Konu Başlıklarına Göz Atın

Giriş

ACEPRİX PLUS 5mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet; 5 mg silazapril (5.22 mg silazapril monohidrat’a eşdeğer) ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil metil selüloz 3 CPS, talk, sodyum stearil fumarat, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.ACEPRIX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

ACEPRİX PLUS, ADE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim) inhibitörleri diye adlandırılan ve antihipertansif olan silazapril ile bir idrar söktürücü (diüretik) olan tiyazid diüretikler adı verilen gruba dahil hidroklorotiyazid kombinasyonudur.

Her bir film tablet ile 5 mg silazapril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid alacaksınız.

ACEPRİX PLUS, pembe renkte bir yüzü çentikli oval film tabletler olup, 30 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
ACEPRİX PLUS, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Bu iki ilaç birlikte verildiklerinde ayrı ayrı verilmelerine kıyasla kan basıncını düşürmede daha etkilidir.
Silazapril, kan basıncının artmasına neden olan doğal yoldan vücutta üretilen kimyasal maddeleri engellemede görev alır. Bu engelleme kan basıncının düşmesine neden olur.

Silazapril ile hidroklorotiyazid birlikte verildiğinde kan basıncınızın (hipertansiyonunuzu)
düşmesinde daha fazla yardımcı olacaktır.

3.ACEPRIX PLUS nasıl kullanılır ?

ACEPRİX PLUS’ ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre ACEPRİX PLUS ‘ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
ACEPRİX PLUS için normal günlük doz bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan kullanım içindir.
ACEPRİX PLUS’ ı bütün bir şekilde su ile yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz.
ACEPRİX PLUS’ ı gün içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bununla birlikte, doz daima her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

ACEPRİX PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve bu hastalar ilaca dayanıklılık gösterir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel Kullanım durumları:
Böbrek Yetmezliği:
Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ACEPRİX PLUS kullanılması tavsiye edilmez.

Karaciğer yetmezliği:
ADE inhibitörlerinin standart dozlarıyla tedavi edilmiş karaciğer sirozlu hastalarda önemli düşük tansiyon meydana gelebileceğinden, ACEPRİX PLUS ile tedaviye gerek duyulan karaciğer sirozu olan hastalarda beklenmedik durumlara karşı dikkatli uygulanmalıdır
Eğer ACEPRİX PLUS ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPRIX PLUS kullanırsanız

ACEPRİX PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPRIX PLUS kullanırsanız

ACEPRIX PLUS’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir doz almayı unuttuysanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Daha sonra ilacınızı almak için bir sonraki dozun vaktinin gelmesini bekleyiniz.
Bu ilacın nasıl alınacağına dair sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ACEPRIX PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ACEPRİX PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

2.ACEPRIX PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACEPRIX PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Silazapril veya aynı sınıftan (ADE inhibitöleri) kan basıncını düşüren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Hidroklorotiyazide, diğer benzeri idrar söktürücülere veya sülfametoksazol ve sülfasalazin (Salazopyrin) gibi sülfonamid türevi ilaçlara karşı duyarlılığınız varsa,
• ACEPRİX PLUS’ ın bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa,
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
• Emziriyorsanız,
• Daha önceden diğer ADE inhibitör ilaçlarını kullandığınızda anjiyoödeme (yutkunmada ve nefes almada zorluk meydana getiren yüzde, dudaklarda, ağızda, gırtlakta veya boğazda şişme) uğradıysanız,
• İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız
Çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği bildirilmemiştir. ACEPRİX PLUS çocukların kullanımı için önerilmemektedir.
ACEPRİx

ACEPRIX PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
■ Karaciğer hastalığınız var ise,
■ Böbrek hastalığınız var ise,
■ Bir kalp probleminiz var ise,
■ Bir kan damar hastalığınız var ise,
■ Diyabet (yüksek kan şekeri) var ise,
■ Gut (damla hastalığı) hastalığınız var ise,
■ Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalığınız varsa (porfiri)
■ Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,
■ Şuanda hemodiyaliz hastasıysanız,
■ Herhangi bir ilaca, yemeğe, gıda boyalarına veya koruyucu maddelere karşı duyarlılığınız varsa,
■ Ameliyat olmayı düşünüyorsanız (diş ameliyatı dahil)
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACEPRIX PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACEPRİX PLUS aç veya tok karnına alınabilir.
Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ACEPRİX PLUS’ı kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ACEPRİX PLUS emziren anneler için önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya erken doğduysa, sizin için doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi ACEPRİX PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine, uyuşukluğa veya sersemliğe neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, ACEPRİX PLUS’ ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.
Alkol kullandığınız takdirde bu etkiler daha fazla görülebilir.

ACEPRIX PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEPRİX PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (etkisine dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 0.005 mmol (ya da 0.12 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACEPRİX PLUS ile birlikte kullanılan bazı ilaçlar, ACEPRİX PLUS’ın çalışma yolunu etkileyebileceği gibi ACEPRİX PLUS da bazı ilaçların çalışma yolunu etkileyebilir.
Aşağıdaki ilaçların herhangi birini kullanıyorsanız, özellikle doktorunuza danışınız.
■ Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen gibi ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan non-steroid anti enflamatuar ilaçlar
■ Amilorid, amilorid/hidroklorotiyazid, amilorid/frusemid, triamteren/hidroklorotiyazid, spironolakton gibi potasyum tutucu diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar
■ Potasyum takviyesi veya potasyum içeren yapay tuzlar,
■ Lityum (depresyon tedavisinde kullanılan)
■ Antidiyabetik ilaçlar (diyabet hastalarında kan şekerini düşürmede kullanılır)
■ Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi (bağışıklık sistemi aktivitesinin düştüğü veya vücudunuzdaki hücre gelişim veya bölünmesinin durduğu durumların tedavisinde).
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ACEPRIX PLUS’in saklanması

ACEPRiX PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACEPRIX PLUS’i kullanmayınız.
Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz, ACEPRİX PLUS’ı kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACEPRiX PLUS’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No: 4
34418 Oto Sanayi – 4. Levent / İstanbul
Tel: 0212 316 78 00
Faks: 0212 549 25 50
Üretim yeri:
Ali Raif İlaç San. A.Ş. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul Tel: 0212 413 04 00 Faks: 0212 549 25 50

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ACEPRİX® PLUS 5 mg /12.5 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Silazapril (5.22 mg silazapril monohidrata eşdeğer) : 5 mg
Hidroklorotiyazid : 12.5 mg

Laktoz monohidrat : 114.890 mg
Sodyum stearil fumarat : 2.0 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.e bakınız.
Yardımcı maddeler için 6.1.e bakınız.

3.   FARMASÖTİK FORMU

Film tablet

Pembe renkli oval, tek tarafı çentikli film tablettir (çentiğin amacı yalnızca yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için değildir).

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.   T erapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler için standart doz: ACEPRİX® PLUS dozu günde bir kez bir tablettir. Yemek yemenin emilim üzerine klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığından ACEPRİX® PLUS yemeklerden önce ya da sonra verilebilir. Doz daima günün yaklaşık aynı saatinde alınmalıdır.

Uygulama şekli:
ACEPRİX® PLUS oral yolla, aç veya tok kamına bir bardak su ile alınır. Tabletler kın İmadan ve çiğnenmeden yutulmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda diüretik tedavisi gerektiğinde, silazapril ile birlikte kullanılmak üzere tiyazid grubu bir diüretik yerine bir kıvrım (loop) diüretiği tercih edilir; bu nedenle şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalar için ACEPRİX® PLUS önerilmez.

Karaciğer yetmezliği:
Standart dozlarda ADE inhibitörü kullanan karaciğer sirozlu hastalarda hipotansiyon görülebileceğinden, silazapril ve hidroklorotiyazidin birlikte kullanımı sırasında doz titrasyonu dikkatle yapılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:
Çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiş olduğundan, ACEPRİX® PLUSm çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

ACEPRK® PLUS,
– Silazapril veya diğer ADE inhibitörlerine, hidroklorotiyazid veya diğer tiyazid diüretiklerine, sülfonamidlere veya ACEPRİX® PLUSın bileşimindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda,
Daha önce bir ADE inhibitörü tedavisine bağlı anjiyonörotik ödem gelişmiş hastalarda,
– Kalıtsal veya idiyopatik anjiyonörotik ödemi olan hastalarda,
– Anürisi olan veya böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 mL/dk/1,73 m2) olan hastalarda,

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aort stenozu/hipertrofik kardivomivopati:
Şiddetli hipotansiyon riski ve kalp debisinin sistemik vazodilatasyonu dengelemek için artamaması nedeniyle, ACEPRİX® PLUS aort stenozu olan ya da obstrüktif kalp hastalığı (örn. mitral stenoz, aort stenozu, hipertrofık kardiyomiyopati) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Ender olarak, ADE inhibitörleri kolestatik sanlık ile başlayan ve fulmınant hepatik nekroza ve bazen de ölüme kadar ilerleyebilen bir sendrom ile ilişkili olmuştur. Bu sendromun mekanizması anlaşılamamıştır. ADE inhibitörleri kullanan ve sanlık gelişen veya karaciğer enzimlerinde anlamlı artışlar olan hastalar ADE inhibitörüne son vermeli ve uygun takip ve tedaviye alınmalıdır.

Hipertansiyon tedavisi alması gereken karaciğer sirozlu ancak asidi bulunmayan hastalarda silazapril küçük dozlarda başlanmalı ve belirgin hipotansiyon meydana gelebileceğinden çok dikkatli olunmalıdır. Asidi olan hastalarda ise silazapril tavsiye edilmemektedir. Karaciğer fonksiyonlan bozuk olan ya da progresif karaciğer hastalığı olan hastalarda, sıvı-elektrolit dengesindeki küçük değişiklikler hepatik komaya neden olabileceğinden, ACEPRİX® PLUS dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyonlan bozuk olan hastalar yakından izlenmelidir.

Nötropeni:
ACEPRİX®PLUS tedavisi sırasında nadir nötropeni olgulan bildirilmiştir. Kolajen vasküler hastalığı ve böbrek bozukluğu olan hastalarda düzenli aralıklarla lökosit sayımı yapılması düşünülmelidir.

Böbrek yetmezliği:
ACEPRİX® PLUS kreatinin klerensi 30 ml/dak/1.73 m2,den küçük olan hastalarda kontrendikedir, Hafif böbrek bozukluğu olan hastalarda silazaprilin dozu kreatinin klerens değerine göre ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda normal tıbbi tedavinin parçası olarak potasyum ve klor düzeyleri takip edilmelidir.
ADE inhibitörleri, renoprotektif etkilere sahip olsalar da belirtilen sebeplere bağlı olarak renal perfüzyonda azalma sonucu böbrek fonksiyonlannda bozulmaya neden olabilir: bilateral renal arter stenozu, şiddetli konjestif kalp yetmezliği, hacim kaybı, hiponatremi veya yüksek doz diüretik kullanımı ve NSAliler ile tedavi.

Diüretik tedavisinin geçici olarak durdurulması veya kesilmesi, ADE inhibitörleri ile tedavinin çok düşük dozlarla başlatılması ve doz titrasyonunun gerçekleştirilmesi önleyici tedbir olarak uygulanabilir.
Renal arter stenozu olan hastalarda, renin-anj iyotensin-aldosteron sistemin aktive edilmesi, efierent arteriyollerin büzülmesi ile renal perfüzyonun bozulmamasını sağlar. Bu sebeple, anjiyotensin-II formasyonunun bloke edilmesi, bradikinin formasyonunda artışa sebep olmak suretiyle afferent arteriyollerde vazodilatasyon oluşmasına ve glomerüler filtrasyon basıncında azalmaya sebep olur.

Hipotansiyon, renal perfüzyonun azalmasına katkıda bulunur (bkz. Bölüm 4.4. “Hipotansiyon”). Renin-anjiyotensin sistemine etki eden diğer ajanlann kullanımında olduğu gibi, silazapril ile renal arter stenozu tedavisi sırasında da akut renal yetmezlik de dahil renal yetmezlik riskinde artış görülebilir. Bundan dolayı, bu hastalarda tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır. Eğer renal yetmezlik görülürse, tedavi sonlandınlmalıdır.

Hemodiyaliz / anafilaksi:
İlgili mekanizma tam olarak tammlanmasa da, silazapril dahil ADE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, poliakrilonitrit metalil sülfat yüksek akım membranı (öm.AN69) veya LDL aferezi ile hemodiyaliz veya hemofıltrasyonun hayatı tehdit eden şoku da kapsayan anafilaksi / anafilaktoid reaksiyonlann provakasyonuna neden olacağına dair bulgular vardır. Bu nedenle, bu tip hastalarda yukanda bahsedilen tipteki diyaliz membranlanndan sakınmalıdır.

ADE inhibitörleri kullanırken an zehiri için desensitizasyon tedavisi gören hastalarda da anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu yüzden desensitizasyon tedavisine başlamadan önce silazaprile ara verilmelidir. Aynca, bu durumda silazaprilin yerine beta blokör kullanılmamalıdır.

Serum potasyumu:
Hidroklorotiyazidin hipokalemik etkisi silazaprilin etkisi ile genellikle zayıflar. Klinik çalışmalarda Silazapril+HCTZ kullanan hastalarda hiperkalemi nadir olarak gözlenmiştir. Hiperkalemi gelişmesi için risk faktörleri böbrek yetmezliği, diabetes mellitus ve Silazapril+HCTZ tedavisi sırasında potasyum tutucu diüretiklerin, potasyum ilavelerinin ve/veya potasyum içeren tuzlann kullanılmasıdır (bu maddeler ACEPRİX® PLUS tedavisi sırasında dikkatli olarak kullanılmalıdırlar). Bu risk faktörlerinin varlığında serum potasyum düzeylerinin sık aralıklarla izlenmesi önerilebilir.

Semptomatik hipotansiyon:
ADE inhibitörleri, özellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde şiddetli hipotansiyona sebep olabilir. İlk doz hipotansiyonu daha çok, renovasküler hipertansiyon veya renal hipoperfüzyonun diğer sonuçlan, sodyum veya hacim deplesyonu, veya diğer vazodilatörlerle daha önce tedavi ile renin-anjiyötensin sistemi aktive edilmiş hastalarda görülür. Bu koşullar, özellikle ciddi kalp yetmezliği ile eş zamanlı olarak bulunabilir.

ADE inhibitörleri ile tedavi anjina pektoris veya serebrovasküler bozukluğu olan hastalarda, aşın hipotansiyon miyokardiyal enfarktüs veya serebrovasküler olay ile sonuçlanabileceğinden yakın tıbbi denetimi altında başlatılmalıdır.

Akut hipotansiyon, hastayı sırtüstü yatırarak ve gerektiğinde serum fizyolojik ve benzeri replasman sıvılan verilerek tedavi edilmelidir. Sıvı replasmanı sonrasında silazapril tedavisine devam edilebilir. Fakat eğer semptomlar devam ederse doz azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Kronik kalp yetmezliği hastalannda ADE İnhibitörlerine yanıt olarak kan basıncında belirgin düşüş olabilir.

Cerrahi / anestezi:
Majör cerrahi işlem uygulanacak ya da hipotansiyona yol açan ajanlarla anestezi verilecek hastalarda, ACEPRİX® PLUS hipotansiyon oluşturabilir. Bu durum, hacim genişleticilerle tedavi edilebilir.

Metabolik ve endokrin etkiler:
Tiyazidler idrarla kalsiyum atılımmı azaltabilir ve serum kalsiyum seviyesini artırabilirler; paratiroid fonksiyon testleri yapılmadan önce kesilmelidirler.

Tiyazid kullanan bazı hastalarda hiperürisemi gelişebilir ya da akut gut krizi ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ACEPRİX® PLUS, geçmişinde gut hastalığı Öyküsü olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
ACEPRİX® PLUS porfirisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Diyabet:
Özellikle böbrek yetersizliği olan diyabetli hastalara ADE inhibitörü verilmesi oral hipoglisemik ilaçlar veya insülinin kan şekeri düşürücü etkisini potansiyalize edebilir. Diyabetik hastalarda tiyazid grubu diüretiklerle hiperglisemi gelişebilir. İnsülin ya da oral hipoglisemik ajanlann dozlannın ayarlanması gerekebilir. Latent diabetes mellitus tiyazid tedavisi sırasında açığa çıkabilir. ACEPRİX® PLUS tedavisinde glukoz seviyeleri takip edilmelidir.

Serum elektrolitleri:
ACEPRIX PLUS alan bütün hastalarda, elektrolitler ve renal fonksiyonlar izlenmelidir. ADE inhibitörleri, aldosteron supresyonu ile hiperkalemiye sebep olabilir. Bu etki, normal renal fonksiyonlan olan hastalarda genellikle belirgin değildir. Ancak, bozulmuş renal fonksiyonu olan ve/veya potasyum takviyesi alan hastalarda hiperkalemi görülür.

Tiyazidler, potasyum atılımını artınr ve hipokalemiye sebep olur. Tiyazid monoterapisi gören hastalara göre daha az olmakla beraber, ACEPRİX PLUS kullanan hastalarda hipokalemi görülebilir, Tiyazidler aynca hiponatremi ve dehidratasyona sebep olabilir. Hiponatremi riski kadınlarda, hipokalemisi olan veya düşük sodyum alan hastalarda ve yaşlılarda daha yüksektir. Tiyazidler, üriner kalsiyum atılımını azaltabilir ve serum kalsiyum seviyelerinde artışa sebep olabilir. Bu sebeple, paratiroid fonksiyon testlerinden önce tiyazid alımı durdurulmalıdır.

Asın duvarlılık/Aniivonörotik ödem:
ADE inhibitörleri anjiyoödemle ilişkilendirilmiştir (bildirilme sıklığı %0.1-0.5). ADE ^ inhibitörü kaynaklı anjiyoödem, ilacın kesilmesiyle geçen, yüzde tekrarlayan şişme W epizodlan şeklinde veya hayatı tehdit edici olabilecek ve acil tibbi müdahale gerektiren akut orofarenjiyal ödemle birlikte havayollanmn tıkanması şeklinde gerçekleşebilir.

Anjiyoödemin diğer bir şekli tedavinin ilk 24-48 saati içinde ince barsakta gerçeklesen anjiyoödemdir. Anjiyoödem riski siyah ten rengine sahip hastalarda siyah ten rengine sahip almayan hastalara oranla daha yüksek gözükmektedir. ADE inhibitörlerinden bağımsız anjiyoödem geçmişi olan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Laktoz intoleransı:
ACEPRDC PLUS laktoz içenr. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalıdır.

Sodyum:
Bu tıbbi ürün her tablette 0.0051 mmol (ya da 0.117 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
^ Etnik farklılık:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Silazapril ile ilgili etkileşimler
Lityum
Lityum ve ADE inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı sonucunda serum lityum konsantrasyonlannda revesibl bir yükselme ve toksisite rapor edilmiştir, Tiyazid diüretikleri ile lityumun eş zamanh kullanılması da lityum toksisitesini artırabileceği gibi ADE inhibitörleriyle birlikte kullanılması sonucu oluşmuş lityum toksisite riskim de yükseltir. Silazapril ile lityumun eşzamanlı kullanılması önerilmemekle beraber, birlikte kullanımın zorunlu olduğu durumlarda dikkatli kullanılmalı ve serum lityum düzeyi düzenli olarak gözlenmelidir.

Diğer antihipertansif ajanlar
ACEPRİX® PLUS kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında, aditif bir etki gözlemlenebilir.

Potasyum tutucu diüretikler. Potasyum takviyesi ve/veva Potasyum içeren tuzlar
Serum potasyum değerleri genellikle normal limitler içerisinde seyretmesine karşın bazı hastalarda silazapril kullanımına bağlı olarak hiperkalemi görülebilir. ACEPRİX® PLUS ile birlikte kullanılan potasyum tutucu diüretikler (örneğin; spironolakton, triamteren veya amilorid), potasyum ilaveleri veya potasyum içeren tuzlar, serum potasyumunu önemli ölçüde artırabilmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Bu sebeple, yukarıda sözü edilen ilaçlar ile silazaprilin eş zamanlı kullanılması önerilmez (bkz. Bolum 4.4) Ancak, bu ilaçlar hipokalemi tedavisi için kombine uygulanacakları zaman, dikkatli kullanılmalı ve serum potasyum düzeyinin sık aralıklarla izlenmesi gerekmektedir.

Diüretikler (Tiyazid ve/veva loop diüretikleri)
Daha önce uygulanan yüksek dozlu diüretik tedavisi sonucu hacim kaybı görülebilir ve silazapril tedavisine başlanması, hipotansiyon riski oluşturabilir (bkz. Bölüm 4.4). Hipotansiyon riski, diüretik tedavisinin durdurulması, hacmin artırılması, tuz alınımınm artırılması veya silazapril tedavisine düşük dozla başlanması ile azaltılabilir.

Trisiklik antidepresanlar / Antipsikotikler / Aneztezikler/ Narkotikler
Bazı anestezik medikal ürünler, trisiklik antidepresanlar ve/veya antipsikotik ilaçlar ile ADE inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı, kan basıncının beklenenden fazla düşmesine sebep olabilir (bk. Bölüm 4.4).

Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ) (Aspirin dahin > 3 g/gün
Diğer ADE inhibitörleriyle olduğu gibi, ACEPRIX® PLUSın non steroid antiinflamatuar bir ilaçla (örneğin, asetilsalisilik asitin antiinflamatuvar dozlan, COX-2 inhibitörleri ve selektif olmayan NSAİİ) birlikte kullanımı, ACEPRİX® PLUSın antihipertansif etkisini azaltabilir. Bu etki, NSAİİ kullanımından önce ACEPRİX® PLUS tedavisi yapılan hastalarda ortaya çıkmamaktadır.

ADE inhibitörleri ve NSAİİnin birlikte kullanılması, özellikle azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalarda, akut böbrek yetmezliği de dahil böbrek fonksiyonlarında bozulma ve serum potasyum düzeylerinde artışa sebep olabilir. Bu ilaçların kombinasyonu, özellikle de yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar, kombine kullanımın başlamasından sonra, periyodik olarak yeterli miktarda hidrate edilmeli ve renal fonksiyonlan izlenmelidir.

Sempatomimetikler
Sempatomimetikler, ADE inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir.

Antidivabetikler
Epidemiyolojik çalışmalar, ADE inhibitörleri ile antidiyabetik ilaçlann (ınsülin, oral hipoglisemik ajanlar) eş zamanlı kullanılmasının, antidiyabetik ilaçlann kan glikoz değerini düşürme etkisini artırabileceği ve sonuç olarak hipoglisemi riski oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu fenomen aynca, kombine tedavinin ilk haftalannda ve renal yetmezliği olan hastalarda bu etkinin oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu da göstermiştir.

Altın içeren preparatlar
ADE inhibitörleri ile eş zamanlı olarak enjektabl altın (sodyum orotiyomalat) tedavisi gören hastalarda, seyrek olarak Nitritoid reaksiyonları (yüz kızarması, bulantı, kusma ve hipotansiyon semptomlarını içeren) rapor edilmiştir.
Diğerleri
(S}
ACEPRIX PLUS, digoksin, nitratlar, kumarin antikoagülanlar ve H2 reseptör blokörleri ile birlikte kullanıldığında klinikte anlamlı herhangi bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

Hidroklorotiyazid ile ilgili etkileşimler
Digoksin
ACEPRDt PLUS tedavisi sırasında tiyazide bağlı hipokalemiyi ortaya çıkarabileceğinden ve bu durum digoksine bağlı aritmi riskini artıracağından plazma potasyum düzeyleri izlenmelidir.

Torsades de pointesi indükleven ilaçlar
Eğer hasta eş zamanlı Torsades de pointesi indükleyen bir ilaç tedavisi alıyorsa hipokalemi riski nedeniyle hidroklorotiyazid dikkatle kullanılmalıdır.

Sınıfla antiaritmikler (örn. kinidin, hidrokinidin, disopiramid)
Sınıf III antiaritmikler (örn. amiodaron, sotalol, defetilid, ibutilid)
Bazı antipsikotikler (örn, tioridazin, klorpromazin, trifloperazin, sulpirid, tiaprid, haloperidol, droperidol)
Diğer ilaçlar (örn. bepridil, sisaprid, difemanil, halofantrin, ketanserin, pentamidin, terfenadin)

Non-depolarize kas gevseticiler
Kas gevşetici etkinin uzaması ve şiddetlenmesinden dolayı Non-depolarize kas gevşeticiler hidroklorotiyazid ile birlikte eşzamanlı uygulanmamalıdır.

Kalsiyum tuzlan ve D vitamini
Eş zamanlı, hidroklorotiyazid ve kalsiyum tuzlan veya D vitamini kullanımın serum kalsiyum artışı üzerindeki etkiyi arttırabilir.

Kolestiramin / kolestipol
Kolestiramin ve kolestipol hidroklorotiyazid absorpsiyonunu azaltır.
Antikolineriik ajanlar (örn, atropin, biperiden)
Birlikte kullanımı gastrointestinal hareketlilikte azalma ve mide boşalma hızında artış yoluyla hidroklorotiyazidinin biyoyararlammını artırabilir.
Amantadin Eş zamanlı amantadin tedavisi amantidinin olası advers etkilerini artırabilir.

Sitotoksik ajanlar (örn., siklofosfamid. metotreksaO
Hidroklorotiyazid ve sitotoksik tıbbi ürünlerin eş zamanlı kullanımı, sitotoksik tıbbi ürünlerin böbreklerle atılımını azaltabilir ve onlann miyelosüpresif etkilerini güçlendirebilirler.

İyot içeren kontrast madde
Hidroklorotiyazidin indüklediği dehidrasyon durumlarında iyot içeren kontrast madde daha yüksek dozlarda uygulandığında akut böbrek yetmezliği riski artabilir.

Siklosporin
Eş zamanlı siklosporin tedavisi hiperürisemi ve gut tipi komplikasyonların riskini arttırabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelikte kontrendike olmakla birlikte,
Gebelik kategorisi: Gebeliğin ilk trimesteri için C,
İkinci ve üçüncü trimesteri için Ddir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
ADE inhibitör tedavisinin hayati önem taşımadığı, tedaviye devam edilmesi gerekli olmayan durumlarda hamile kalmayı planlayan hastalar, hamilelikte güvenli profil olarak belirlenen alternatif antihipertansif tedavilere geçirilmelidir. Gebelik saptandığında, ADE inhibitörleri ile tedavi hemen durdurulmalıdır ve eğer uygulanabilirse, alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Gebelik dönemi
Silazapril/hidroklorotiyazidin gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.
ACEPRİX® PLUS gebelerde kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.3).
Gebeliğin 1. trimesterinde silazapril kullanımı önerilmemektedir. 2. ve 3. trimesterde ise silazapril kullanımı kontrendikedir.

Gebeliğin ilk trimesterinde ADE inhibitörlerine maruz kalımdan sonra teratojenite riskine işaret eden epidemiyolojik kanıtlar kesinlik kazanmamıştır; bununla birlikte riskte küçük bir artış göz ardı edilemez.
İkinci ve üçüncü trimester boyunca uygulanan ADE inhibitör tedavisi insan fetotoksisite (böbrek fonksiyonlarında düşüş, oligohidramniyoz, kafatası kemikleşmesi retardasyonu) ve neonatal toksisiteye (böbrek yetersizliği, hipotansiyon, hiperkalemi) neden olduğu bilinmektedir. Gebeliğin ikinci trimesterinde olan hastalara ADE inhibitörü uygulanması gerekirse, böbrek fonksiyonunun ve kafatasının ultrason kontrolü tavsiye edilebilir. Anneleri ADE inhibitörleri alan infantlar hipotansiyon açısından yakından gözlemlenmelidir.

Hamilelik sırasında hidroklorotiyazid ile deneyim sınırlıdır. Hidroklorotiyazid plasentadan geçer ve yeni doğanlarda sanlık, trombositopeni, elektrolit düzensizlikleri ile ilişkilendirilebilir. Hidroklorotiyazid hem plazma hacmini hem de uteroplasental kan akışım azaltabilir. Hidroklorotiyazid başka alternatif tedavinin kullanılamadığı durumlar dışında, hamile kadınlarda esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
Silazaprilin insanda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hidroklorotiyazid insanlarda anne sütüne geçer. Eğer annenin ACEPRİX® PLUS kullanmasının zorunlu olduğu düşünülüyorsa, hasta bebeğini emzirmeye son vermelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Özellikle tedaviye yeni başlandığında baş dönmesi ve halsizlik gibi etkilerin ortaya çıkabileceği araç ve makine kullanırken göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.8).

4.8.   İstenmeyen Etkiler

a) Güvenlik profili özeti
ADE inhibitörü kullanan hastalarda ilaca bağlı en sık görülen advers etki öksürük, deri döküntüsü, renal disfonksiyondur. Kadınlarda ve sigara içmeyen kişilerde öksürük daha sık gözlenmiştir. Öksürüğü tolere edebilen hastalarda, tedaviye devam edilmesi uygun bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise dozun azaltılması gerekebilir. Tedavinin kesilmesine neden olacak şiddetteki ilaca bağlı yan etkiler, tek başına ADE inhibitör tedavisi gören hastalann % 5inden daha az kısmında görülmektedir.

Tiyazide bağlı en sık gözlenen yan etki baş dönmesidir. Tiyazid diüretikleri ile ilişkilendirilen bazı metabolik ve biyokimyasal anomalilerin, silazapril ile birlikte kullanılması ile hafiflediği görülmektedir. Tek başına tiyazid tedavisi gören hastalann yaklaşık %0,1inde tedavinin kesilmesine yol açan advers etkiler ortaya çıkmıştır. ACEPRİX® PLUSa bağlı oluşabilecek tüm advers etki riski silazapril monoterapisi alan hastalarla benzerdir.
b) Advers etki listesi

Aşağıda listelenen advers etkiler klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası verilerden elde edilmiştir. Belirtilen advers etkiler tek başına silazapril ve/veya ADE inhibitörü, tek başına hidroklorotiyazid ve/veya diğer tiyazid tipi diüretikler ve kombinasyon tedavisine bağlı olarak bildirilmiştir.
Sıklık tahmini toplam 1097 hastanın katıldığı Silazapril+HCTZ klinik çalışmasında her bir advers etkiyi raporlayan hasta oranına göre yapılmıştır.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor))
Silazapril ile ilişkili advers etkiler:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Nötropeni, agranülositoz, trombositopeni, anemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Anjiyoödem (yüz, dil, dudak, larenks veya gastrointestinal sistemi içerebilir), anafilaksi (bkz. Bölüm 4.4), lupus benzeri sendrom (vaskülit, miyalji, artralji/artrit, pozitif antinükleer antikorlar, elektrolit sedımentasyon oranında artış, eozinofili, lökositoz gibi belirtileri içerebilir)

Endokrin hastalıklar
Yaygın olmayan: Seksüel disfonksiyon, jinekomasti

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Disguzi, serebral iskemi, geçici iskemik atak, iskemik felç, periferal nöropati

Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan: Miyokardiyal iskemi, anjina pektoris, taşıkardi, palpitasyon, miyokard infarktüsü, aritmi

Vasküler hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi
Yaygın olmayan: Hipotansiyon, postural hipotansiyon (bkz. Bölüm 4.4). Hipotansiyon belirtileri senkop, güçsüzlük, baş dönmesi ve görme bozukluğu olabilir.

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın: Öksürük
Yaygın olmayan: Dispne, bronkospazm, rinit, intersitisyel akciğer hastalığı, bronşit, sinüzit

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, aftöz stomatit, iştah azalması, diyare, kusma, glossit, pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın olmayan: Normal olmayan karaciğer fonksiyon test sonuçlan (transaminazlar, bilirubin, alkalen fosfataz, gama GT) ve nekrozlu veya nekrozsuz kolestatik hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Döküntü, makülo-papüler döküntü, psöriyaziform dermatit, psöriyazis (sedef hastalığı) (şiddetlenme), liken planus, eksfoliyatif dermatit, ürtiker, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, büllöz pemfigoid, pemfigus, Karposi sarkomu, vaskülit/purpura, fotosensitivite reaksiyonlan, alopesi, onikoliz

Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Kas kramplan, miyalji, artralji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Yaygın olmayan: Renal bozukluk, akut renal yetmezlik (bkz, Bölüm 4.4), kan kreatinin artışı, kan üre artışı, hiperkalemi, hiponatremi, proteinüri, nefrotik sendrom, nefrit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Yorgunluk
Yaygın olmayan: Aşın terleme, al basması (flushing), asteni, uyku bozukluğu
Hidroklorotiyazid ile ilişkili advers etkiler:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Trombositopeni, hemolitik anemi, nötropeni, kemik iliği yetmezliği

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Hipersensitivite (anjiyoödem, anafilaksi), lupus benzeri sendrom

Endokrin hastalıklar
Yaygın olmayan: Seksüel disfonksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın olmayan: Hipokalemi, hiponatremi, hipokloremi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, hipokalsiüri, hipovolemi/dehidratasyon, metabolik alkaloz, hiperglisemi, hiperürisemi, gut, hiperkolesterolemi (artan total LDL ve VLDL kolesterol) hipertrigliseridemi.

Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan: Uyku bozukluğu, depresyon

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi Yaygın olmayan: Konfuzyon

Göz hastalıkları
Yaygın olmayan: Gözyaşı salgısında azalma, görme bozukluğu, ksantopsi

Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan: Aritmi

Vasküler hastalıklar
Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, göğüs hastalıktan ve mediastinal hastalıklar
Yaygın olmayan: İnterstisyel akciğer iltihabı, akut pulmoner ödem

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, tükrük bezi iltihabı, iştah kaybı, pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın olmayan: Kolestatik sanlık

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Döküntü, fotosensitivite, psödoporfiriya, kütanöz vaskülit

Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Kas kramplan

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Yaygın olmayan: İnterstisyel nefrit, böbrek yetersizliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Yorgunluk
c) Seçilmiş advers olayların açıklanması
Tedavinin başlangıcında veya doz artışına bağlı olarak, özellikle risk altındaki hastalarda hipotansiyon ve postural hipotansiyon görülebilir.
Renal hasar ve böbrek yetmezliği daha çok, şiddetli kalp yetmezliği, renal arter stenozu, önceden böbrek hastalığı var olan hastalarda veya hacim eksikliği olan hastalarda meydana gelir.

Serebrovasküler hastalığı olan kişilerde ADE inhibitörlerine bağlı seyrek olarak raporlanan serebral iskemi, geçici iskemik atak ve iskemik felç hipotansiyonla ilişkili olabilir. Benzer biçimde, iskemik kalp hastalığı olan kişilerde miyokard iskemİsi hipotansiyonla ilişkili olabilir. Plasebo alan hastalardaki baş ağnsı insidansı ADE inhibitörü kullanan hastalara göre daha yüksek olmasına karşın en sık raporlanan advers olaydır.
Tek başına tiyazid uygulanan hastalarda daha seyrek görülmesine karşın ACEPRİX® PLUS kullanan hastalarda da hipokalemi meydana gelebilir.
Hiponatremi riski kadınlarda, hipokalemisi olan hastalarda veya sodyum alımı az olan kişilerde ve yaşlılarda daha yüksektir.

ACEPRİX® PLUS kullanan bütün hastalarda, elektrolit seviyeleri ve renal fonksiyonlan izlenmelidir.
Silazapril ve hidroklorotiyazidin birlikte uygulandığı hastalara oranla plasebo alan hastalarda baş ağrısının görülme sıklığı daha fazla olsa da baş ağnsı, yaygın olarak rapor edilen bir advers olaydır.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

 • (i) * •
  ACEPR1X PLUS ile doz aşımına ait sınırlı bilgi bulunmaktadır.
  Aşın doz ADE inhibitörü kullanımına ilişkin semptomlar hipotansiyon, dolaşım şoku, elektrolit dengesizliği, böbrek yetmezliği, hiperventilasyon, taşikardi, palpitasyon, bradikardi, baş dönmesi, anksiyete ve öksürüktür.
 • Aşın doz hidroklorotiyazid, eğilimi olan hastalarda (ör. prostat hiperplazisi) akut üriner retansiyona yol açabilir.
  Doz aşımında ACEPRİX® PLUS tedavisi kesilmeli ve hasta yakından gözlenmelidir.
 • Doz aşımında, %0.9luk intravenöz infüzyon NaCI çözeltisi ile tedavi önerilmektedir. Eğer hipotansiyon oluşursa, hasta şok pozisyonuna getirilmelidir. Eğer uygunsa, anjiyotensin
  II
  infuzyonu ve/veya intravenöz katekolaminlerin kullanılması düşünülebilir.
 • Bradikardinin tedavi edilemediği durumlarda pacemaker kullanımı dikkate alınabilir. Yaşamsal belirtiler, serum elektrolit ve kreatinin konsantrasyonlan sürekli olarak takip edilmelidir.
  Gerekli görüldüğünde, silazapril ve aktif formu olan silazaprilat, hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştınlabilir.

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ve Diüretik
Kombinasyonlan
ATC Kodu: C09BA08 Etki mekanizması:
ACEPRDC PLUS, bir silazapnl (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü) ve hidroklorotiyazid (tiyazid grubu bir diüretik) kombinasyonudur. Kombine kullamldıklannda silazapril ve hidroklorotiyazidin antihipertansif etkileri aditiftir. Böylelikle, hipertansif hastalarda kullanıldığında, her bir ilacın tek başına uygulandığı durumlara göre daha yüksek cevap oranlan elde edilir.

Silazapril aktif metaboliti olan, silazaprilata dönüşür, Silazaprilat, uzun etkili anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörüdür ve anjiyotensin Iin, güçlü bir vazokonstriktör olan anjiyotensin Ilye dönüşmesini engellemek suretiyle renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini baskılar. Önerilen dozlarda, hipertansif hastalarda silazaprilin etkisi 24 saate kadar sürer.

ACEPRİX® PLUS ile yürütülen çalışmalar, günde bir kez değişik dozlarda verilen silazapril ile hidroklorotiyazid kombinasyonunun, dozdan 24 saat sonra plaseboya oranla sistolik ve diastolik kan basıncını istatistiki olarak önemli ve klinik olarak anlamlı derecede düşürdüğünü göstermiştir. Değişik dozlarda kombinasyon kan basıncında her iki özgün bileşenden daha fazla düşüş sağlamaktadır. 5 mg silazaprilin tek başına verildiği tedaviye cevap vermeyen hastalarda, tedaviye günde bir defa 12.5 mg gibi düşük bir dozda hidroklorotiyazid eklenmesi, tedaviye verilen cevabı önemli ölçüde iyileştirmektedir. Kombinasyon, yaş, cinsiyet ve ırktan bağımsız olarak etkilidir.

Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu bir diüretiktir. Kortikal dilüe edici segmentte sodyumun tübüler reabsorpsiyonunun artırılmasına yol açan hidroklorotiyazid kan basıncının düşürülmesi ve sıvı atılımının artışında görev almaktadır. Böylece idrar ile büyük ölçüde sodyum ve klor, daha az oranda ise potasyum ve magnezyum kaybı meydana gelir ve buna bağlı olarak sıvı atılımı artar ve antihipertansif etki ortaya çıkar. Bu ajanın kullanılması plazma renin aktivitesini ve aldosteron salimimin artırarak serum potasyumunda bir azalmaya yol açar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler
Hidroklorotiyazid bileşeninin dozu artırıldığında, silazaprilata ait farmakokinetik parametreler değişmez. Silazapril ve hidroklorotiyazidin birlikte uygulanmasının, silazaprilat, silazapril ya da hidroklorotiyazidin biyoyararlanımlan üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Besinlerin her iki ilacın genel biyoyararlanımı üzerinde bir etkisi yoktur; açlık-tokluk durumundan emilim hızı etkilenirken emilen miktar etkilenmez.

Emilim:
Oral ACEPRİX® PLUS uygulamasının ardından silazapril yüksek oranda emilir ve ester bağının kopması ile hızla aktif şekli olan silazaprilata dönüşür. Oral silazaprilden oluşan silazaprilatın biyoyararlanımı, idrarda saptanmasına dayanarak yaklaşık %60tır. İlaç alındıktan sonraki 2 saat içinde, maksimum plazma silazaprilat konsantrasyonlarına ulaşılır. Oral ACEPRIX PLUS uygulamasının ardından hidroklorotiyazid hızla emilir. Hidroklorotiyazidin maksimum plazma konsantrasyonu ilaç alındıktan sonra 2 saat içinde saptanır. Oral uygulamadan sonra hidroklorotiyazidin biyoyararlanımı idrarda saptanmasına dayanarak yaklaşık %65tir.

Silazapril ve hidroklorotiyazidin AUC (eğri altında kalan alan) değerleri, silazapril ve hidroklorotiyazidin kombinasyon dozaj formunda, artan dozları ile orantılıdır. Silazaprilatın farmakokinetik parametreleri, hidroklorotiyazidin artan dozları ile değişiklik göstermez, Silazapril ve hidroklorotiyazidin eş zamanlı kullanımı, her iki aktif maddenin de biyoyararlanımmı etkilemez.

Silazapril ve hidroklorotiyazidin yemekle birlikte alınması silazaprilat Tmaxını 1.5 saat geciktirip Cmaxmı %24 azaltırken, hidroklorotiyazid Tmaxım 1.4 saat geciktirir ve Cmaxmı %14 azaltır; AUC0-24 değerleri açısından incelendiğinde her iki molekül için genel biyoyararlanım üzerinde etkisi yoktur. Bu durum, her iki molekülün emilim hızında bir etkisi olduğunu ancak emilim miktarında bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Dağılım:
Silazprilatın dağılım hacmi yaklaşık olarak 0.5-0.7 1/kgdır ve plazma proteinlerine bağlanma oranı %25 – 30dur.
Hidroklorotiyazidin bağıl dağılım hacmi 0.5-1.1 1/kgdır ve plazma proteinlerine bağlanma oranı %65tir.

Bivotransformasvon:
Yüksek oranda emilen silazapril, hızla aktif olan silazaprilata dönüşür. Hidroklorotiyazid biyotransformasyona uğramaz fakat böbrekte hızlı elimine olur.

Eliminasvon:
Silazaprilat böbrekler yoluyla değişmeden atılır. Efektif yanlanma-ömrü yaklaşık 9 saattir. Hidroklorotiyazidin büyük bölümü böbrekler yoluyla değişikliğe uğramadan atılır; yanlanma ömrü 7-11 saattir.

Hastalardaki karakteristik özellikler
Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonlan normal olan hastalara oranla böbrek yetersizliği olan kişilerde kreatinin klerensinin düşük olması sebebiyle klerens düşüktür ve silazaprilat plazma konsantrasyonlan daha yüksektir. Tam böbrek yetmezliği olan hastalarda hiç eliminasyon olmaz, ancak hemodiyaliz hem silazapril, hem de silazaprilat konsantrasyonlannı belirli bir seviyeye kadar düşürür.

Böbrek fonksiyonlan bozulmuş hastalarda hidroklorotiyazidin böbreklerden atılımı azalmıştır.
Hidroklorotiyazidin renal klerensi kreatin klerensi ile orantısaldır. Yükselmiş hidroklorotiyazid plazma konsantrasyonu düşme hızı renal fonksiyonlan normal olan hastalara oranla daha yavaştır.

Yaslı hastalar:
Böbrek fonksiyonlan normal olan yaşlı hastalarda silazaprilat plazma konsantrasyonlan daha genç hastalara oranla %40 daha yüksek, klerens ise %20 daha düşük gözlenebilir.
Mevcut veriler genç gönüllülere göre hidroklorotiyazidin sistemik klerensinin sağlıklı ve hipertansif yaşlı hastalarda daha düşük olduğunu ileri sürmektedir.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer sirozlu hastalarda plazma konsantrasyonunun arttığı, plazma klerensi ve böbrek klerensinin ise azaldığı gözlenmiştir.
Bununla birlikte, karaciğer hastalığının hidroklorotiyazid farmakokinetiğini büyük ölçüde etkilemediği bilinmektedir.

Toksisite
Silazaprilin akut oral toksisitesi düşüktür. Ortalama letal doz; sıçanlarda, farelerde ve sinomolgus maymunlarında 2000 mg/kgdan fazladır. Silazaprilin hidroklorotiyazid ile kombine kullanımında farelerde, akut oral toksisitede artış görülmemiştir.

Diğer ADE inhibitörlerinde de olduğu gibi, silazapril ile gerçekleştirilen subkronik ve kronik toksisite çalışmaları böbreğin sistemik toksisitede ilk hedef olduğunu göstermektedir.
Karsinojenisite

Fare ve sıçanlarda silazapril ve hidroklorotiyazidin kanserojenik olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Tiyazid ve silazaprilin birlikte kullanımına ilişkin karsinojenisite testi yoktur.

Mutajenisite
Silazapril in vitro ve in vivo yapılan çeşitli mutajenite testlerinde herhangi bir mutajenik veya genotoksik etki göstermemiştir. Silazapril ve hidroklorotiyazidin birlikte kullanımının terapötik uygulamalarda mutajenik potansiyeli olduğuna dair bulgu yoktur.

Fertilite
Silazpril ve hidroklorotiyazid kombinasyonunun doğum öncesi, doğum sonrası ve fertilite üzerindeki etkilerine dair bir çalışma yürütülmemiştir.

Teratojenisite
Silazapril sinomolgus maymunlarında ve sıçanlarda teratojenik değildir. Diğer ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, sıçanlarda fetotoksisite gözlenmiştir. Silazaprilin erkek veya dişi sıçanların fertilitesi üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Silazapril ve hidroklorotiyazidin kombine kullanımında, fareler ve sıçanlar üzerinde teratojenik etkisi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.
……

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Mısır nişastası
Hidroksipropilmetilselüloz 3CPS Talk
Sodyum stearil fumarat Titanyum dİoksit [El71]

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜBÜN YENİLENME TARİHİ

17

Paylaş.

Yorum Yap