ABILIFY MAINTENA 400 mg uzun salımlı IM enjeksiyonluk 1 flakon

Giriş

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.ABILIFY MAINTENA nedir ve ne için kullanılır?

ABILIFY MAINTENA antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ABILIFY MAINTENA, uzatılmış salimli enjektabl toz içeren flakon formundadır. Sulandırıldığında beyazımsı akışkan süspansiyon elde edilir.

Bir kutu, etkin madde olarak 400 mg aripiprazol içeren 1 enjektabl toz flakon ve 5 mlTik çözücü ampul ile birlikte aşağıda sıralanan bileşenleri içermektedir.

 • 3 ml’lik Luer kilitli enjektör ile 21 gauge, 1 1/2 ” koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı.
 • Bir adet 3ml’lik luer kilitli ucu olan tek kullanımlık enjektör.
 • Bir adet flakon adaptörü
 • Bir adet 21 gauge, 1 1/2″ (38 mm) koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı
 • Obez hastalar için bir adet 21 gauge, 2″ (50 mm) koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı
 • Kullanım Kılavuzu ve Kullanma Talimatı
 • Aşırı egzersiz yapmayınız.
 • Sıcak havada eğer mümkünse serin bir yerde kalınız.
 • Güneşten sakınınız.
 • Aşırı giysi veya ağır giysi giymeyiniz.
 • Bol su içiniz.
 • olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma
 • Daha önce hiç aripiprazol almadıysanız
 • Kendinize zarar vermeyle ilgili duygu ve düşünceleriniz varsa
 • Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa
 • Diyabet veya yüksek kan şekeriniz veya diyabet ya da yüksek kan şekeri aile öykünüz varsa. Doktorunuz size ABILIFY MAINTENA vermeden önce ve tedaviniz sırasında kan şekerinizi kontrol etmek zorundadır.
 • Epileptik nöbetleriniz (konvülsiyonlar) varsa veya olduysa
 • Düşük veya yüksek kan basıncınız varsa veya olduysa
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayeniz varsa
 • Düşük beyaz kan hücre sayımınız varsa veya olduysa
 • Kaba etlerinizde enjeksiyon yapılmasını etkileyebilecek problemler dahil diğer herhangi bir tıbbi sorununuz varsa
 • Aşırı kumar oynama geçmişiniz varsa
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa
 • Kilo aldığınızı farkettiyseniz
 • Yutmada herhangi bir zorluk yaşıyorsanız
 • Günlük normal aktivitelerinizi kısıtlayabilecek uykululuk haliniz varsa
 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız
 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız
 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (örneğin; kinidin, amiadaron, flekainid)
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (örneğin; fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, sarı kantoron)
 • Mantar ilaçlan (örneğin; ketokanazol, itrakanazol)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (örneğin; karbamazepin, fenitoin, fenobarbital)
 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; efavirenz, nevirapin, proteaz inhibitörleri, indinavir, ritonavir)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı antibiyotikler (örneğin; rifabutin, rifampisin)
 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol ve triptofan,
 • Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan SSRITar (paroksetin ve fluoksetin gibi)
 • Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)
 • Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)
 • Hafif depresyonun bitkisel tedavisinde kullanılan St. Johns Wort (.Hypericum perforatum)
 • Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)
Paylaş.

Yorum Yap